Informatieve kruikstop

Hoewel onze kennis van het hiërogliefenschrift uit de zogeheten Vroeg-dynastieke periode (1ste-2de dynastie, ca. 3050 v.Chr.) beperkt is, leveren de korte teksten uit die tijd soms interessante informatie op. Een goed voorbeeld daarvan zijn de hiërogliefen op de hier afgebeelde kruikstop van een wijnvat (2de dynastie, 2750 v.Chr., Abydos, 18,5 centimeter lang).

Kegelvormige afsluiter met tekens

De kegelvormige afsluiter, gemaakt van ongebakken gele klei, vermengd met stro, draagt de afdruk van een rolstempel van koning Peribsen. Er staan drie soorten tekens op: een serech (rechthoekig vlak met daarin de naam van de koning) met daarbovenop de ezel van de god Seth, verder de staande god Asj met levensteken en de naam van een landgoed: ‘Koning der schepen’. Onder de landgoednaam staat de titel van gouverneur. De naam in de serech luidt Peribsen, oftewel: ‘Hun wensen komen uit’. Van wie deze wensen zijn, kunnen we achterhalen door te kijken naar het motief dat boven op de serech staat: geen Horusvalk, maar de ezel van Seth, god van de woestijnen, storm, onweer en ander natuurgeweld, en daarmee ook van de gevechtskracht van de koning. Later werd hij beschouwd als de god van het kwaad en als vijand van de goden, maar ook nog steeds vereerd vanwege zijn krachten.

Graf van koning Peribsen

Koning Peribsen brak met de traditie van de farao’s van de 2de dynastie door zijn graf niet bij Sakkara te laten bouwen, de begraafplaats van de noordelijke hoofdstad Memphis, maar zoals zijn collega’s van de 1ste dynastie bij Abydos. Het graf van Peribsen, naast dat van zijn voorgangers van de 1ste dynastie, bestaat uit een kuil van zestien bij dertien meter waarin een kleistenen grafkamer is gemetseld, omgeven door magazijnen. De plafonds bestonden vermoedelijk uit tongewelven en bij de ingang stonden twee rechtopstaande granieten stenen met de koningsnaam en het Seth-dier. Aan de rand van het dal lag een grote rechthoekige tempelhof, omgeven door kleistenen muren. Zo zocht Peribsen aansluiting bij Boven-Egyptische tradities en zette hij zich kennelijk af tegen zijn voorgangers van de 2de dynastie.

Informatie over de organisatie van het land

Kruikverzegelingen bevatten ook sociaal-economische informatie. De 235 zegels uit het graf van Peribsen vermelden een groot aantal ambtenaren en landgoederen. Daarmee geven ze een indruk van hoe de farao’s het land hadden georganiseerd. Farao’s beschikten over uitgestrekte landerijen in verschillende gebiedsdelen, die onder toezicht stonden van een uitdijend bestand aan geletterde ambtenaren. Daar kwamen de levensbehoeften vandaan waarmee het koningsgraf moest worden bevoorraad. Ook op de kruikstop van Peribsen wordt zon landgoed genoemd.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen