Vrienden hebben een streepje voor

Bent u geïnteresseerd in archeologie, verre verledens en de prachtige collectie van het Rijksmuseum van Oudheden? Word dan lid van RoMeO, de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden! Een belangrijk deel van het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt voor ondersteuning van het museum, zoals aankopen, het maken van publicaties of het organiseren van activiteiten. Vrienden hebben bovendien een streepje voor. Als vriend heeft u gratis toegang tot het museum en u wordt uitgenodigd voor openingen van tentoonstellingen en exclusieve kijkjes achter de museumschermen. RoMeO organiseert daarnaast lezingen, rondleidingen en excursies naar musea en opgravingen.

Meer informatie en vriend worden

Wilt u lid worden van RoMeO of meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt ook telefonisch contact opnemen met RoMeO-secretaris Rita van Oosterhoud via 071 – 5163 140.

Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Actie nieuw lidmaatschap

Als u nú lid wordt van RoMeO krijgt u gratis het boek Topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden toegestuurd.
Deze actie geldt alleen voor volwassenen en echtparen.

Topstukkenboek

Contributie

U betaalt uw contributie per kalenderjaar, van januari tot en met december.

 • Volwassenen: € 40 per jaar
 • Echtparen/samenwonenden: € 60 per jaar
 • Jongeren (tot 18 jaar): € 15 per jaar
 • Studenten: € 15 per jaar¹
 • Opzeggen: vóór het einde (31 december) van het lopende kalenderjaar

¹ Kopie studentenkaart opsturen. Alleen geldig voor voltijds-studenten.

1700 leden

RoMeO is de vereniging van vrienden van het museum. De vereniging werd in 1996 opgericht en telt inmiddels meer dan 1700 leden. RoMeO heeft als doel de liefhebbers van archeologie, verre verledens en het Rijksmuseum van Oudheden in het bijzonder nader tot elkaar te brengen. Door de leden actief bij het wel en wee van het museum te betrekken, hoopt RoMeO het draagvlak voor het museum te vergroten.

De voordelen van het lidmaatschap

 • gratis toegang tot het museum
 • abonnement op het RMO Magazine (2x per jaar)
 • RoMeO-nieuwsbrief (6x per jaar)
 • uitnodiging voor openingen van nieuwe tentoonstellingen
 • exclusieve kijkjes achter de museumschermen
 • speciale lezingenavonden
 • rondleidingen en excursies
 • korting in het museumcafé en de museumwinkel (uitgezonderd boeken)
 • bijdragen aan een project of aanwinst voor de collectie van het museum

RMO Magazine

Het rijk geïllustreerde RMO Magazine komt twee keer per jaar uit. In het meest recente nummer treft u o.a. uitgebreide achtergrondinformatie over de lopende en aankomende tentoonstellingen. En natuurlijk de column van Fik Meijer! Leden krijgen het magazine in de brievenbus, maar het is ook te koop in de museumwinkel of gratis te downloaden. Recente nummers kunt u bestellen via .

Gerealiseerd met RoMeO-steun

In de afgelopen jaren heeft RoMeO vele boeken, collectie-aanwinsten, tentoonstellingen, etc. van het Rijksmuseum van Oudheden gesteund.

Verenigingsinformatie

 • Meer informatie over bestuur, beleidsplan en jaarverslag van de vriendenvereniging.
 • Het Kamer van Koophandel-nummer van de vriendenvereniging is 40448556.
 • Het RSIN-nummer is 805548816.
 • Lees het privacy statement van vriendenvereniging RoMeO
 • Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, dan dient u dat te doen vóór het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Bestuur

Het bestuur van RoMeO bestaat uit de volgende personen:

 • Mw. dr. M.L. (Margaretha) Folmer (voorzitter), universitair docent Hebreeuws en Aramees Universiteit Leiden en VU Amsterdam
 • Mw. M.E. (Rita) van Oosterhoud (secretaris), hoofd Publieksdienst Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 • Mw. dr. F.A.J. (Ciska) Hoogendijk (penningmeester), oud-universitair docent Papyrologie, Universiteit Leiden
 • Dr. L. (Lucas) Petit (lid), hoofd afdeling Collecties en Onderzoek Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 • Drs. M. (Marc) Newsome (lid), senior projectleider communicatie bij DOK, bibliotheek in Delft, en fractievoorzitter PvdA Leiden

Het bestuur voert de bestuurstaken onbezoldigd uit.

RMO magazine 57