Nederland in de middeleeuwen Nederland in de prehistorie Nederland in de Romeinse tijd

Nederland in de middeleeuwen

Over de middeleeuwen (ca. 400-1500 na Chr.) heersen veel misverstanden en vooroordelen. Het zou bijvoorbeeld een tijd van onrust en verval zijn, na de ondergang van het Romeinse Rijk. In werkelijkheid was het een tijd van van voortgaande beschaving.

Bekijk thema

Nederland in de prehistorie

Nederland is voor een groot deel aangespoeld, verwaaid, afgebroken en opgebouwd door de zee. Gedurende de ijstijden was er geen Noordzee, maar een weids dal tussen de Lage Landen en wat nu Groot-Brittannië heet.

Bekijk thema

Nederland in de Romeinse tijd

Omstreeks het midden van de 1ste eeuw v.Chr. werden de bewoners van de Lage Landen geconfronteerd met een ongekende legermacht die optrok vanuit het zuiden: de legioenen van de Romeinse veldheer Julius Caesar (100-44 v.Chr.).

Bekijk thema