Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Conservator collectie Oude Nabije Oosten m/v (0,89 fte)

Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn, waar de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter)nationale uitwisseling verhaalt het museum over de relevantie van de Oudheid in heden en verleden. Het Rijksmuseum van Oudheden beheert collecties uit het Oude Egypte, het Oude Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld, Oud Europa en Nederland.

Wegens de benoeming van de huidige conservator tot hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek ontstaat er bij deze afdeling per direct een vacature voor de functie van conservator collectie Oude Nabije Oosten.

Doel van de functie

De conservator is inhoudelijk verantwoordelijk voor de permanente opstelling en heeft projectmatige taken bij de ontwikkeling van tijdelijke tentoonstellingen. De conservator initieert en voert aan de museumcollectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek uit en maakt de resultaten daarvan in brede zin bekend. Hij/zij is verantwoordelijk voor het intellectuele beheer van de collectie.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

1) Ontwikkelen en kenbaar maken van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen het aandachtsgebied het Oude Nabije Oosten. Dit omvat onder meer:

 • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de Oude Nabije Oosten-collectie;
 • het bekendmaken van onderzoeksresultaten via wetenschappelijke publicaties, lezingen e.d.;
 • het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied o.a. door uitwisseling van kennis en inzichten met medewerkers van collega instellingen in binnen- en buitenland;
 • het vormen van netwerken binnen het vakgebied, de museale wereld en in de landen waar de collecties vandaan komen. Dit resulteert in adviezen aan de directeur over mogelijkheden voor samenwerking of uitwisseling;
 • het opstellen van een onderzoeksplan in overleg met het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek.

2) Beheren van de collectie, zoals:

 • het inventariseren, documenteren en het geven van wetenschappelijke beschrijvingen van de collecties uit het Oude Nabije Oosten;
 • het leveren van bijdragen aan de collectievorming door op de hoogte te blijven van mogelijkheden daartoe, het beoordelen van de middels aankoop, schenking of bruikleen aangeboden objecten;
 • het adviseren over bruikleenaanvragen, het vaststellen van de te verzekeren waarde van bruiklenen voor tijdelijke presentaties elders;
 • het adviseren, in samenwerking met de restaurator, over de restauratie en conservering van de te presenteren objecten;
 • het meewerken aan de ontsluiting van de collectie voor derden.

3) Bijdragen aan de ontwikkeling van tijdelijke tentoonstellingen en de permanent tentoonstelling, door:

 • het verrichten van onderzoek naar de collecties ten behoeve van de publieksfunctie van het museum en bijdragen tot het toegankelijk maken van de resultaten daarvan;
 • het doen van voorstellen m.b.t. publieksgerichte activiteiten/projecten;
 • het deelnemen in projecten ter voorbereiding van een tentoonstelling of andere presentatie-activiteiten en leveren van inhoudelijke bijdragen;
 • het verzorgen van de inhoudelijke informatie en publicaties bij vaste of tijdelijke presentaties en verantwoordelijkheid dragen voor de wetenschappelijke juistheid van de informatie;
 • het uitwerken van concepten voor tentoonstellingen, inclusief het selecteren van objecten, i.s.m. de daarvoor toegewezen projectleider.

Functie-eisen/competenties

 • U bent (bijna) gepromoveerd op een relevant onderwerp m.b.t. het verzamelgebied, bij voorkeur in de archeologie van het Oude Nabije Oosten;
 • Uw wetenschappelijke reputatie is onbetwist en blijkt onder meer uit publicaties en lezingen in het vakgebied;
 • U beschikt over ervaring in het doen van opgravingen, bij voorkeur in een leidinggevende functie;
 • U heeft een duidelijke visie op de rol van het museum in nationale en internationale netwerken en de wijze waarop het museum zich kan ontwikkelen tot een kennisinstituut;
 • U heeft ervaring met het maken van tentoonstellingen;
 • U beschikt over een actief en relevant netwerk;
 • U heeft goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • U beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift;
 • U heeft kennis van een van de moderne talen van het Midden Oosten, bij voorkeur Arabisch.

Arbeidsduur en aanstelling

De functieomvang is 32 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De honorering is afhankelijk van leeftijd en ervaring, conform de MuseumCao, schaal 12, minimaal € 3.744 en maximaal € 5.214 bruto per maand.

Overige informatie

 • Het Rijksmuseum van Oudheden wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.
 • Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek, dr. L. Petit, telefoon 071-5163149 of per e-mail l.petit@rmo.nl.
 • Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot mevr. S. Swertz, telefoon 071- 5163190 of per e-mail s.swertz@rmo.nl.
 • Schriftelijke sollicitaties met cv kunt u onder vermelding van vacature conservator collectie Oude Nabije Oosten vóór 18 februari 2020 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 11114, 2301 EC Leiden of per e-mail sturen naar personeel@rmo.nl.

Stageplaats afdeling collecties (Egypte)

De Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden behoort tot de tien belangrijkste Egyptische collecties in de wereld. De conservatoren verrichten onderzoek naar de collectie, maken tentoonstellingen, beantwoorden vragen van bezoekers en werken samen met verschillende afdelingen, zoals educatie en PR, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van educatieve producten en de activiteiten en de marketing ervan. Als stagiair(e) bij de afdeling Egypte werk je actief mee aan alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling.

Wat bieden we?

In de zomer 2020 (vanaf juni, minimaal twee dagen per week) bieden we een veelzijdige en leerzame stage met afwisselende werkzaamheden:

 • Inventariseren van de museumobjecten en onderhouden/aanvullen van de collectiedatabase (o.a. onderzoek over bepaalde deelcollecties en schrijven van korte teksten).
 • Archiefonderzoek
 • Meewerken aan de ontwikkeling van reizende tentoonstellingen
 • Meewerken aan het beantwoorden van binnenkomende vragen
 • Schrijven van korte teksten voor Facebook of de museumwebsite

Andere werkzaamheden op de afdeling en een eventuele stage-opdracht worden z.s.m. na aanvang van de stage geformuleerd.

Wie zoeken we?

We zoeken een creatieve derdejaars BA, MA/RMA of PhD student/e binnen de opleiding egyptologie, archeologie, (kunst)geschiedenis, of museologie met een aantoonbaar interesse in minstens één van de Egyptische deelcollecties. Daarmee bedoelen we dat je een duidelijke affiniteit met een bepaalde groep van objecten hebt die blijkt uit je studiekeuzes en/of eerdere onderzoek. Je schrijft vlot, kan zelfstandig werken, toont initiatief en kan goed in een team samenwerken. Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands (in woord en schrift) zijn onmisbaar. Kennis van TMS is een pre. Daarnaast heb je veel affiniteit met musea en duidelijke eigen onderzoeksinteresses. Het is van belang dat je graag met zowel je handen als je hoofd werkt. Onze voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week, voor een periode van 2-3 maanden. De vaste werkdagen zijn in overleg in te delen.

Iets voor jou?

Mail vóór 9 maart 2020 je cv en een heldere brief over je motivatie en ideeën voor je gewenste projectwerkzaamheden naar conservator Dr. Lara Weiss (l.weiss@rmo.nl).

De eerste gesprekken zullen op 16 en 17 maart 2020 plaatsvinden.

Stages op andere afdelingen

Als je stage wilt lopen op een andere afdeling van het museum, neem dan contact op met de afdeling Personeel & Organisatie, Simone Swertz, tel. 071 – 5163 190, of s.swertz@rmo.nl.

Stageplaats PR, Marketing en Communicatie

Heb jij een passie voor communicatie en cultuur? Wil je graag ervaring opdoen en je cv verrijken in een inspirerende en dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou:

 • een stagiair(e) vanaf 1 juli 2020 voor een periode van minimaal vier maanden, vier dagen per week.

Wie zijn wij?

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden is het nationale centrum voor archeologie, waar oudheid en archeologie tot leven komen. Jong en oud kan er genieten van de oude beschavingen uit Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. Het RMO beheert een rijkscollectie van ruim 150.000 objecten, waarvan de Egyptische collectie behoort tot de top-10 in de wereld. Jaarlijks organiseert het museum meerdere tentoonstellingen; van internationale blockbusters tot kleine wetenschappelijke presentaties en talrijke evenementen. Daarmee trekt het museum jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers.

Wie zoeken we?

Je bent bij voorkeur een derdejaars hbo- of wo-student met affiniteit met het communicatievak en uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een kei in plannen, zelfstandig en stressbestendig en neemt graag het initiatief. Je vindt het leuk om in een team te werken en teksten te schrijven, je spreekt en schrijft dan ook uitstekend Nederlands. Verder steek je graag de handen uit de mouwen. Kennis en ervaring met Photoshop is gewenst.

Wat ga je doen?

Je werkt binnen ons driekoppige team op de afdeling PR, Marketing en Communicatie mee aan de promotie van nieuwe tentoonstellingen, activiteiten en evenementen:

 • marketingacties uitdenken en uitwerken voor verschillende doelgroepen
 • ondersteuning bieden bij het creëren van (online) content: schrijven en redigeren van teksten voor de website, persberichten en diverse social media kanalen.
 • drukwerk maken
 • fotografen, journalisten en filmploegen in het museum begeleiden
 • dagelijks bijhouden van de afdelingsmailbox en de mediavermeldingen
 • verzorgen van de interne nieuwsbrief
 • alle andere voorkomende werkzaamheden op de afdeling

een eventuele stage-opdracht wordt z.s.m. na aanvang van de stage geformuleerd

Wat bieden we?

 • een kennismaking met de veelzijdigheid van PR, marketing en communicatie
 • ervaring met de dynamiek van een inspirerende organisatie in de culturele sector
 • professionele begeleiding
 • toegang tot een breed cultureel en wetenschappelijk netwerk
 • een ongedwongen en informele werksfeer
 • unieke kijkjes achter de schermen
 • een stagevergoeding van € 500 op basis van 32 uur per week

Iets voor jou?

Mail je cv vóór 10 juni 2020 met een korte motivatie aan de afdeling PR, Marketing en Communicatie: communicatie@rmo.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met mw. Selkit Verberk, tel. 071 – 5163 164.

Stages op andere afdelingen

Als je stage wilt lopen op een andere afdeling van het museum, neem dan contact op met de afdeling Personeel & Organisatie, Simone Swertz, tel. 071 – 5163 190, of s.swertz@rmo.nl.

Vrijwilligers vakantieactiviteiten

De afdeling Educatie ontwikkelt en verzorgt educatieve producten en activiteiten die, zowel in het museum als daarbuiten, worden aangeboden voor het primair en voortgezet onderwijs en individuele bezoekers tot 18 jaar. Als vrijwilliger voor de afdeling Educatie word je ingezet als begeleider bij de knutselactiviteiten tijdens de schoolvakanties.

Wat bieden we?

Diverse en afwisselende werkzaamheden binnen een prettige organisatie:

 • Het begeleiden van de knutselactiviteiten vindt plaats in de voorjaars-, mei-, herfst- en kerstvakantie van dit jaar.

Taken

 • ontvangen van kinderen en hun ouders/begeleiders;
 • verstrekken van informatie en toelichting geven op activiteiten/tentoonstelling;
 • verstrekken en op orde houden van materialen en voorraad bewaken;
 • (logistiek) begeleiden en waar nodig hulp bieden bij activiteiten/opdrachten;
 • meubilair en inrichting in nette staat achterlaten;
 • toezicht houden.

Wie zoeken we?

We zoeken servicegerichte en creatieve vrijwilligers (m/v) die voor minimaal 1 dagdeel per weekend en/of 2 dagdelen per schoolvakantieweek beschikbaar zijn. Je hebt veel affiniteit met het museum en de collectie, tevens met de doelgroep van de activiteiten (kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar). Verder beschik je over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en vind je het leuk om de doelgroep te enthousiasmeren en informeren. We vragen een zelfstandige werkhouding, maar ook dat je (samen)werkt met directe collega’s. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar, stressbestendig en werk je graag oplossingsgericht.

Iets voor jou?

Mail je cv met een korte motivatie naar Marieke Peters via m.peters@rmo.nl. Op basis daarvan zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke Peters, tel. 071 – 5163 129.

Bezoek ons: