Aanvragen bruikleen objecten

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum leent die voorwerpen graag uit, want het is onmogelijk om alles zelf te laten zien. In principe kunnen alleen geregistreerde musea voorwerpen uit de collectie lenen, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Aan het lenen van objecten is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Informatie aanleveren

Bij elke aanvraag dient u de volgende informatie aan te leveren (let op: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen):

 • Reden van de bruikleen (tentoonstelling, langdurig bruikleen)
 • Een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers
 • Datum ingang bruikleen (o.a. tentoonstellingsdatum)
 • Datum einde bruikleen
 • Contactpersoon vanuit museum of instelling
 • Een facility report van het museum of instelling, inclusief detail-informatie over de te gebruiken vitrines

Indien geen facility report aanwezig is of informatie ontbreekt:

 • De locatie(s) van de bruikleen (plattegrond, foto’s)
 • Detail-informatie over vitrine(s)
 • Detail-informatie over wijze van presenteren
 • Veiligheidsmaatregelen (inbraak, brand etc.)
 • Klimaatgegevens

Zes maanden vóór ingangsdatum indienen

Uw schriftelijke en volledige bruikleenaanvraag dient u uiterlijk zes maanden vóór ingangsdatum in te dienen bij directeur Wim Weijland (071 – 5163 106, ). Voor omvangrijke bruikleenaanvragen bij voorkeur eerder, vanwege de vele voorbereidende werkzaamheden die het museum moet uitvoeren: het opzoeken van de betreffende objecten in het depot, samenstellen van een bruikleencontract, opmaken van conditierapporten, restauratie of stabiliseren van objecten, maken van speciale verpakkingen en steunen, plannen van transport, etc. Bruikleenaanvragen die later dan zes maanden vóór ingangsdatum zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Na uw aanvraag

We streven ernaar binnen vier maanden na ontvangst van uw aanvraag uitsluitsel te geven over het al dan niet verstrekken van het bruikleen. Bij een positief bericht ontvang u de aan de toezegging verbonden voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld transport, koeriers, veiligheid, klimaatcondities en hanteren.

Contact

Neem voor meer informatie of vragen over het indienen van een bruikleenaanvraag contact op met collectiebeheerder Nikè Haverkamp:

 • tel: 071 – 5163 115
 • e-mail:
Ruurd Halbertsma depot