Een Romeinse idylle: villa's in Limburg

In Limburg stonden in de Romeinse tijd talrijke villa’s, de grootste concentratie destijds in Nederland. De Romeinse term ‘villa’ betekende zoiets als ‘landgoed’. Deze landgoederen fungeerden als akkerbouwbedrijven. Ze waren belangrijk voor de voedselvoorziening van de Romeinse steden en het leger. Het Limburgs Museum, het Thermenmuseum en het Rijkmuseum van Oudheden beheren een schat aan opgegraven, maar niet uitgewerkt en ongepubliceerd materiaal over dit belangrijke deel van onze geschiedenis.

Lees meer
Romeinse villa's in Limburg | grafinventaris sarcofaag van Simpelveld

Het jaar 1000

Het Rijksmuseum van Oudheden presenteerde in 2023-2024 Het jaar 1000, een overzichtstentoonstelling over Nederland in de tiende en elfde eeuw in Europese context. Het doel van het onderzoeksproject was te komen tot een nieuw en begrijpelijk beeld van de periode rond het jaar 1000 in Nederland, door middel van een inventarisatie van archeologische vondsten, resten van gebouwen en objecten uit de tiende en elfde eeuw en een synthese van het onderzoek daarnaar, en dit beeld communiceren aan een groot en gevarieerd publiek via een tentoonstelling, boek en film.

Lees meer
Het jaar 1000 Viking drinkhoorn onderzoek onderzoeksprojecten

Restauratie sarcofaag van Simpelveld

Tijdens de restauratie van de Romeinse sarcofaag van Simpelveld zijn de oude restauraties en vulmiddelen vervangen, evenals de negentig jaar oude steunconstructie onder de kist. Het grootscheepse onderzoek en herstel van de bijna 2,5 meter lange stenen grafkist vond plaats in een van de museumzalen van de vaste tentoonstelling Nederland in de Romeinse tijd. De restauratie duurde anderhalf jaar: het vooronderzoek begon in september 2020 en het project werd in april 2022 afgerond.

Lees meer
Restauratie sarcofaag van Simpelveld

Doggerland

In 2021 organiseerde het Rijksmuseum van Oudheden de tijdelijke tentoonstelling Doggerland. Verdronken wereld in de Noordzee. Deze tentoonstelling nam bezoekers mee naar een immens, onontdekt gebied dat tot zo’n zevenduizend jaar geleden voor de kust van het huidige Nederland lag. Doggerland is onderdeel van een breder meerjarenproject, met onderdelen als een educatief programma, strandexcursies, determinatiedagen, een kinderboek en een documentaire. Na afloop reist de tentoonstelling door naar een aantal andere musea in de kustprovincies.

Lees meer
Zandmotor Doggerland onderzoeksprojecten