Speel mee voor ons museum

Uniek aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel, of welke culturele organisatie ze steunen. Daarbij gaat maandelijks minimaal veertig procent van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze. Kiest u voor het Rijksmuseum van Oudheden? Dank u wel!

Speel mee voor het Rijksmuseum van Oudheden

Naast dat u hiermee uw zelfgekozen goede doel of culturele partner steunt, ontvangt u een persoonlijke VIP-KAART waarmee u gratis naar meer dan 150 musea kunt en tot vijftig procent korting ontvangt op talloze dagjes en avondjes uit.

In 2023 € 143,5 miljoen voor kunst en cultuur

Op 12 maart 2024 heeft het Rijksmuseum van Oudheden een cheque van € 704.803 van de VriendenLoterij in ontvangst mogen nemen. Twee ton van dit bedrag krijgt het museum jaarlijks als begunstigde van de VriendenLoterij. Daarnaast is een prachtig bedrag van € 454.803 uitgekeerd dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij die het museum als favoriete culturele instelling aanmerkten. En er was nóg een verrassing: een extra cheque van € 50.000, om in tijden van stijgende kosten de kwaliteit van de programmering en tentoonstellingen te waarborgen.

Partnerschap sinds 2010

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de VriendenLoterij en krijgt momenteel jaarlijks een bedrag van € 200.000 uitgekeerd. Vanaf 2024 komt daar jaarlijks € 50.000 bij om structurele kostenstijgingen te helpen dekken. De steun is bedoeld om het cultureel erfgoed in de collectie te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Dat gebeurt via bijvoorbeeld aankopen, restauratie en vernieuwing van de tentoonstellingszalen.

Vernieuwde zalen

Het museum gebruikt de bijdrage voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo werden in 2011, 2013, 2015 en 2016 de nieuwe zalen Archeologie van Nederland, Nederlanders in het Nabije Oosten, Klassieke Wereld en Egypte gerealiseerd.

Aankopen

Mede dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) kon het museum in 2013 een Grieks portretbeeld uit Cyprus uit de vijfde eeuw v.Chr. aankopen. In 2014 kocht het museum twee oud-Egyptische faraobeeldjes. In 2018 en 2019 zijn op de TEFAF-kunstbeurs twee aankopen gedaan. Een Grieks grafreliëf dat in het Egypte ten tijde van de Griekse overheersing is gemaakt, een Cypriotisch beeldje van een jongeman (kouros) uit de zesde eeuw v.Chr. en een Grieks reliëf met afbeeldingen van een amazone en een krijger.

Cameeën

De meest recente aankoop is de unieke verzameling van 444 cameeën in 2022. Stuk voor stuk zijn dit miniatuurkunstwerken van een uitzonderlijk hoog niveau, ‘gesneden’ uit kleurrijke steensoorten. De cameeën dateren uit een lange periode: van de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw.

Ons Ons

In 2022 kreeg het Rijksmuseum van Oudheden een zeer genereuze extra bijdrage van de Vriendenloterij voor het project Onder ons. Met dit project brengt het museum tussen 2023 en 2027 prachtige objecten uit de nationale collectie naar tien musea in Nederland. Samen met deze musea worden tentoonstellingen gemaakt, met de rijkscollectie in Leiden als basis.

Tentoonstellingen

Onderstaande tentoonstellingen zijn recentelijk mede mogelijk gemaakt door de vaste jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij:

Dankzij de deelnemers

Dankzij ruim een miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2023 een bedrag van bijna € 143,5 miljoen schenken. Ze steunen met minimaal veertig procent van hun lotprijs 57 culturele partners en bijna 3.500 goede doelen, clubs en verenigingen. Dankzij de deelnemers schonk de VriendenLoterij sinds 1989 in totaal al ruim € 2,1 miljard aan goede doelen.

Over de VriendenLoterij

Ook u kunt helpen! Uniek aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel of welke culturele organisatie zij steunen. Daarbij gaat maandelijks minimaal veertig procent van de inleg van uw lot naar het goede doel van uw keuze. Naast dat u hiermee uw zelfgekozen goede doel of culturele partner steunt, ontvangt u een persoonlijke VIP-KAART waarmee uw gratis naar meer dan 150 musea kunt en tot vijftig procent korting ontvangt op talloze dagjes en avondjes uit. Van bioscoop en dans tot musical, dierenpark en opera.

VriendenLoterij extra cheque 2024

Blije RMO-gezichten in maart 2024 bij de overhandiging van twee prachtige bedragen

VriendenLoterij cheque 2023 VriendenLoterij verrast met Valentijn

Overhandiging van de VriendenLoterij-cheque in februari 2023