Jaarlijks € 200.000 voor aankopen en restauratie

De vernieuwde VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) steunt niet alleen organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen, maar richt zich ook op organisaties die waken over onze rijke cultuur. De VriendenLoterij steunt daarom ook het Rijksmuseum van Oudheden. Tot en met 2023 kan het museum een structurele, jaarlijkse bijdrage van € 200.000 tegemoet zien. Het geld is bestemd voor aankopen, restauratie en het toegankelijk maken van de collectie.

€ 494.346 ontvangen tijdens Goed Geld Gala 2020

Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala op woensdag 5 februari 2020 heeft het Rijksmuseum van Oudheden een cheque van € 494.346 in ontvangst mogen nemen. Twee ton van dit bedrag krijgt het museum jaarlijks als begunstigde van de VriendenLoterij. Daarnaast is een prachtig bedrag van € 294.346 uitgekeerd, dankzij de deelnemers van de loterij die het museum als favoriete culturele instelling aanmerkten.

Aankopen, restauratie en vernieuwing

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de VriendenLoterij. Het museum gebruikt de bijdrage voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo werden in 2011, 2013, 2015 en 2016 de nieuwe zalen Archeologie van NederlandNederlanders in het Nabije OostenKlassieke Wereld en Egypte gerealiseerd. Mede dankzij de bijdrage van de – toen nog – BankGiro Loterij kon het museum in 2013 een Grieks portretbeeld uit Cyprus uit de vijfde eeuw v.Chr. aankopen. In 2014 kocht het museum twee oud-Egyptische faraobeeldjes. De meest recente aankopen zijn in 2018 en 2019 op de TEFAF-kunstbeurs gedaan: een Grieks grafreliëf dat in het Egypte ten tijde van de Griekse overheersing is gemaakt, een Cypriotisch beeldje van een jongeman (kouros) uit de zesde eeuw v.Chr. en een Grieks reliëf met afbeeldingen van een amazone en een krijger.

Goed Geld Gala 2020 VriendenLoterij

Foto: Roy Beusker