Vragen om advies

Bij het Rijksmuseum van Oudheden kunt u op afspraak archeologische vondsten en voorwerpen laten determineren. Als u niet weet hoe oud een object is, waar het vandaan komt, waarvoor het werd gebruikt, of als u eigenlijk niet eens weet wát het is, kunt u specialisten van het museum om archeologisch advies vragen. Voorwaarde is dat het object afkomstig is uit een van de volgende collectiegebieden van het museum:

  • Nederland (prehistorie t/m middeleeuwen)
  • Het oude Egypte
  • Klassieke oudheid
  • Het oude Nabije Oosten

NB: het museum verricht geen taxaties.

Stuur ons informatie

Deskundigheid

U kunt elk voorwerp laten beoordelen waarvan u vermoedt dat het uit één van de verzamelgebieden van het museum komt. De museumspecialisten zijn deskundig vanaf de prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Maar mocht uw voorwerp uit latere tijden of andere gebieden stammen, dan kunnen ze u vast en zeker doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Melden verplicht

De vondst van een archeologisch voorwerp moet overigens altijd worden gemeld bij de gemeente. In grotere gemeenten kunt u hiervoor terecht bij de archeologische dienst. Vondstmelding is bij wet geregeld. Op die manier kan elk spoortje geschiedenis van een stad of dorp nauwkeurig worden vastgelegd.

  • Kijk voor meer informatie over het melden van een archeologische vondst op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Archeologisch advies spreekuur

Conservator Luc Amkreutz (Nederland prehistorie) bekijkt de vondsten van een jonge opgraver.