Persoonsgegevens en cookies

Het Rijksmuseum van Oudheden streeft ernaar om de privacy van de bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe we met persoonsgegevens van bezoekers omgaan, hebben we dit privacy statement opgesteld. Het is van toepassing op alle pagina’s die zijn ondergebracht op de website onder de domeinnaam www.rmo.nl en www.tickets.rmo.nl. Het privacy statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op onze website kunnen voorkomen. Het Rijksmuseum van Oudheden is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar we naar verwijzen.

Persoonsgegevens

We verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier, e-mail of als u zich via deze website aanmeldt als lid van de vriendenvereniging RoMeO. Ook als u via onze ticketwebsite (www.tickets.rmo.nl) een toegangskaart koopt of een reservering maakt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld. We houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Activiteiten

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit die door het Rijksmuseum van Oudheden wordt georganiseerd, zullen we eventuele opgegeven persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, uitsluitend gebruiken om u te informeren over de betreffende activiteit. Deze gegevens zijn tevens nodig om uw aanmelding definitief te maken. Uw persoonsgegevens worden binnen maximaal zes maanden na de datum van de betreffende activiteit verwijderd.

Prijsvragen in het museum en online

Het Rijksmuseum van Oudheden organiseert bij de vaste tentoonstellingen of kinderactiviteiten verschillende prijsvragen. Ook worden er diverse prijsvragen en/of winacties georganiseerd via de online nieuwsbrief en social media kanalen van het museum.

Bij het meedoen aan één van bovengenoemde prijsvragen, verklaren deelnemers tot 16 jaar toestemming van één ouder of voogd te hebben. De opgegeven persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt om deelnemers te informeren over de uitslag van de prijsvraag. Deze persoonsgegevens worden binnen een jaar na afloop van de looptijd van de prijsvraag verwijderd. Eventuele achtergelaten adres- en persoonsgegevens bij winacties via social media en de nieuwsbrief van het museum worden binnen een maand verwijderd.

Winacties in het museum

Naast de vaste prijsvragen in het museum en op de online kanalen van het museum (zoals hierboven beschreven) organiseert het museum bij tijdelijke tentoonstelling geregeld winacties. Deelnemers laten hierbij hun mailadres achter op de daarvoor bestemde zuil in de tentoonstellingsruimte. Voor het meedoen aan deze winacties gelden aparte spelvoorwaarden die deelnemer kan raadplegen voor deelname. Ook zijn deze spelvoorwaarden gedurende de looptijd van de winactie terug te lezen op onze website.

Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief ontvangt, dan gebruiken we uw e-mailadres om u (gemiddeld) eens in de twee weken informatie te sturen over activiteiten, aanbiedingen, tentoonstellingen en nieuws van het museum. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via een winactie, via onze (ticket)website, ons publieksonderzoek of persoonlijk contact met één van onze medewerkers in het museum. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een extern programma (Mailchimp). In dit programma kunnen we onder andere inzicht verkrijgen in gegevens zoals het aantal geopende e-mails, klikfrequenties op links in de nieuwsbrief, en de algemene interactie met de inhoud van de nieuwsbrief. Op basis van deze gegevens evalueren en optimaliseren wij ons nieuwsbriefbeleid.

Afmelden nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt een e-mail sturen naar . Elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, bevat de mogelijkheid tot online afmelden (via de link onderaan de nieuwsbrief). Nadat u zich heeft afgemeld, worden uw gegevens automatisch verwijderd en ontvangt u onze nieuwsbrieven niet meer.

Derden

Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Het Rijksmuseum van Oudheden verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens.

Website: analytische cookies & trackingcookies

We maken op onze website gebruik van zogenaamde analytische cookies en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw IP-adres of de datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht. Op deze manier houden analytische cookies het verkeer op onze website bij, bijvoorbeeld hoe vaak iemand onze website bezoekt of welke pagina’s hij of zij daarop leest. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op het gehele internet volgen en die we gebruiken voor analyses, om functies voor social media te bieden en voor marketingdoeleinden. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid. U kunt hier ook uw cookievoorkeur wijzigen.

DigitalAudience pixel-tag

We maken bovendien gebruik van het digitalAudience pixel-tag om statistieken en inzichten te verzamelen over het gebruik van onze website en dienstverlening. De informatie die we ontvangen is geaggregeerd, en niet herleidbaar tot een individu. Op de website van digitalAudience vindt u meer informatie over deze pixel-tag.

Google Analytics

We gebruiken hiervoor het programma Google Analytics. Het doel van deze metingen is om onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. We hebben Google Analytics volgens de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ingericht. Dat houdt in dat we:

  • een bewerkersovereenkomst met Google Analytics hebben gesloten;
  • gekozen hebben voor het maskeren van de laatste acht cijfers van het IP-adres;
  • geen gegevens delen met Google;
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Achteraf verwijderen analytische en tracking cookies

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Wijzigingen

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat we deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

We hopen dat we u met de voorafgaande informatie meer inzicht hebben gegeven over hoe we omgaan met uw gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, dan ontvangen we die graag via .