Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Cyprus

GROTE TENTOONSTELLING | Maak kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Met honderden topstukken uit Cyprus’ nationale collecties.

Ga naar tentoonstelling

Chlorakas-Palloures

KLEINE TENTOONSTELLING | Foto’s van een opgraving op Cyprus door de Universiteit Leiden. Ze tonen de praktijk van de archeologie: het opwindende proces van opgraven, registreren en documenteren van bodemvondsten.

Ga naar tentoonstelling

Studio RMO

TENTOONSTELLING EN TEKENATELIER | 'Studio RMO' is een tentoonstelling én een tekenatelier. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de kunst van de oude Grieken bewonderen en als tekenaar aan de slag gaan.

Ga naar tentoonstelling

Oud-Europa

KLEINE TENTOONSTELLING | 'Oud-Europa' biedt u een overzicht van de verzamelgeschiedenis van de collectie oud-Europa, een onbekende museumcollectie van archeologische objecten uit Noord-, Oost-, West- en Zuid-Europa.

Ga naar tentoonstelling

Sakkara: leven in een dodenstad

KLEINE TENTOONSTELLING | Voor haar onderzoeksproject 'The Walking Dead at Saqqara' kijkt conservator Lara Weiss naar de betekenis van religieuze tradities voor mensen die in de oudheid leefden in Sakkara, Egypte (vanaf 9 maart 2020).

Ga naar tentoonstelling

Textiel uit Egypte

KLEINE TENTOONSTELLING | Kleurrijke tentoonstelling over fantasievolle doeken en intrigerende Egyptische weefsels uit het eerste millennium na Chr., inclusief werk van twaalf hedendaagse textielkunstenaars (vanaf 24 april 2020).

Ga naar tentoonstelling

Keizer Domitianus

GROTE TENTOONSTELLING | Tentoonstelling over het filmische leven van Domitianus, keizer van het immense Romeinse rijk van het jaar 81 tot 96 na Chr. Met objecten en kunstvoorwerpen uit vele buitenlandse musea en verzamelingen (vanaf oktober 2020).

Ga naar tentoonstelling