Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

‘Vikingring’

MINI-TENTOONSTELLING | De collecties van het Rijksmuseum van Oudheden worden regelmatig verrijkt met schenkingen of aankopen. Aan de collectie Nederland middeleeuwen werd in 2018 een 'Vikingring' uit de vroege middeleeuwen toegevoegd.

Ga naar tentoonstelling

Oud-Europa

KLEINE TENTOONSTELLING | 'Oud-Europa' biedt u een overzicht van de verzamelgeschiedenis van de collectie oud-Europa, een onbekende museumcollectie van archeologische objecten uit Noord-, Oost-, West- en Zuid-Europa.

Ga naar tentoonstelling

Cyprus

Maak kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Met honderden topstukken uit Cyprus’ nationale collecties (vanaf 11 oktober 2019).

Ga naar tentoonstelling

Chlorakas-Palloures

KLEINE TENTOONSTELLING | Foto’s van een opgraving op Cyprus door de Universiteit Leiden. Ze tonen de praktijk van de archeologie: het opwindende proces van opgraven, registreren en documenteren van bodemvondsten (vanaf 11 oktober 2019).

Ga naar tentoonstelling

Studio RMO

TENTOONSTELLING EN TEKENATELIER | 'Studio RMO' is een tentoonstelling én een tekenatelier. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de kunst van de oude Grieken bewonderen en als tekenaar aan de slag gaan (vanaf 11 oktober 2019).

Ga naar tentoonstelling

Keizer Domitianus

Een grote, internationale tentoonstelling over Domitianus, keizer van het immense Romeinse rijk van het jaar 81 tot 96 na Chr. In de tentoonstelling zijn kunstvoorwerpen uit vele wereldmusea te zien (vanaf oktober 2020).

Ga naar tentoonstelling

Egyptisch textiel

KLEINE TENTOONSTELLING | Kleurrijke tentoonstelling over fantasievolle doeken en intrigerende Egyptische weefsels uit het eerste millennium na Chr., inclusief werk van twaalf hedendaagse textielkunstenaars (vanaf 24 april 2020).

Ga naar tentoonstelling

Tell Damiyah

MINI-TENTOONSTELLING | Aan de hand van objecten en beeldmateriaal vertelt deze mini-expositie het verhaal over de vindplaats en het archeologisch onderzoek op de nederzettingsheuvel Tell Damiyah in Jordanië.

Ga naar tentoonstelling

Mummies in Bruges

REIZENDE EXPOSITIE | In het Xpo Center Bruges is de tijdelijke tentoonstelling 'Mummies in Bruges' te zien. Deze reizende tentoonstelling met tweehonderd objecten uit onze Egyptische collectie is gemaakt door het Rijksmuseum van Oudheden.

Ga naar tentoonstelling