Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Opgravingsprojecten

Het Rijksmuseum van Oudheden is actief betrokken bij drie opgravingsprojecten. Al sinds 1975 voert het Rijksmuseum van Oudheden nabij het Egyptische dorp Sakkara een project uit waarbij elk jaar een aantal weken wordt gegraven en onderzoek gedaan. In Jordanië is in 2012 een opgraving op de heuvel Tell Damiyah begonnen. Het belangrijkste doel daarvan is de bewoningsgeschiedenis tussen 1400 en 500 v.Chr. te reconstrueren. Op de Veluwe tenslotte, doet het museum mee aan Networked Landscapes, een archeologisch onderzoeksprogramma van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden naar laat-neolithische grafheuvels op de Veluwe (vanaf ca. 2900 v.Chr.).

Lees meer

Doggerland

In het voorjaar van 2021 organiseert het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Doggerland. Verdronken wereld in de Noordzee. Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee naar een immens, onontdekt gebied dat tot zo’n zevenduizend jaar geleden voor de kust van het huidige Nederland lag. Doggerland is onderdeel van een breder meerjarenproject, met onderdelen als een educatief programma, strandexcursies, determinatiedagen, een kinderboek en een documentaire. Na afloop reist de tentoonstelling door naar een aantal andere musea in de kustprovincies.

Lees meer

Het jaar 1000

Het Rijksmuseum van Oudheden wil in 2023 een overzichtstentoonstelling presenteren over Nederland in de tiende en elfde eeuw in Europese context. Het doel van het project is te komen tot een nieuw en begrijpelijk beeld van de periode rond het jaar 1000 in Nederland, door middel van een inventarisatie van archeologische vondsten, resten van gebouwen en objecten uit de tiende en elfde eeuw en een synthese van het onderzoek daarnaar, en dit beeld communiceren aan een groot en gevarieerd publiek via een tentoonstelling, boek en film.

Lees meer

Wetenschappelijke staf

Voor elk collectiegebied heeft het Rijksmuseum van Oudheden een of meer conservatoren in dienst. Zij dragen zorg voor de collectie, doen er onderzoek naar en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de vaste en tijdelijke tentoonstellingen van het museum. Op de volgende pagina’s leest u over hun werk en onderzoek. Ook onze restauratoren en het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek presenteren hun werk en onderzoek.

Lees meer

Bibliotheek

Bent u student, onderzoeker of gewoon geïnteresseerd in de oudheid? Kom dan eens kijken in de wetenschappelijke bibliotheek van het Rijksmuseum van Oudheden. Hier treft u een rijke collectie van bijna 30.000 boeken, tijdschriften, overdrukken, oude drukken en veilingcatalogi. Titels uit alle verzamelgebieden van het museum zijn beschikbaar: het oude Egypte, de Klassieke wereld (Grieken, Romeinen en Etrusken), het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland (tot 1500).

Lees meer

Museumarchief

Het Rijksmuseum van Oudheden bezit een omvangrijk archief dat teruggaat tot de oprichting van het museum in 1818. Het archief geeft een waardevol inzicht in de geschiedenis van het museum en de ontwikkeling van de archeologie in Nederland en over de grens. Het bestaat onder andere uit correspondentie, stukken over het organiseren van tentoonstellingen, bescheiden van opgravingen in Nederland en het Midden-Oosten, foto’s en kaartmateriaal.

Lees meer

Bruiklenen voor onderzoek

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum verricht zelf onderzoek naar de collectie, maar faciliteert ook veel verzoeken van externe onderzoekers. Om het toenemend aantal onderzoeken naar objecten veilig en zorgvuldig te laten verlopen stellen we een aantal voorwaarden. Deze zijn erop gericht afgewogen keuzes te maken, die het voortbestaan en de integriteit van de collectie ten goede komen.

Lees meer

Fotoservice

De fotografen van het museum beheren een uitgebreid fotoarchief. Het archief bestaat voor het grootste deel uit foto’s van objecten uit de collectie en de opgravingsprojecten van het museum. Als u beeldmateriaal in hoge resolutie en voor professioneel gebruik wilt aanvragen, neem dan contact op met de fotodienst. Alle afbeeldingen en collectiedata van het Rijksmuseum van Oudheden op deze website zijn vrij beschikbaar voor hergebruik en vallen onder een Creative Commons-licentie (CC0).

Lees meer

Steentijddag

De Steentijddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat in principe altijd plaatsvindt op de eerste zaterdag in februari. Het is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. De organisatie is in handen van de werkgroep Steentijddag.

Lees meer

Stipendium

Het Rijksmuseum van Oudheden looft ieder jaar een reisbeurs uit voor studenten archeologie en (kunst-)geschiedenis, om hen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen in het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). De voorwaarde voor deze beurs is dat het onderzoek gerelateerd is aan de collectie of de geschiedenis van het museum. Het betreft een bedrag van € 3.000 ter dekking van kosten van levensonderhoud in Rome en € 500 voor reiskosten. Het KNIR stelt in Rome een kamer beschikbaar voor twaalf aaneengesloten weken.

Lees meer