Opgravingsprojecten

Het Rijksmuseum van Oudheden is actief betrokken bij drie opgravingsprojecten. Al sinds 1975 voert het Rijksmuseum van Oudheden nabij het Egyptische dorp Sakkara een project uit waarbij elk jaar een aantal weken wordt gegraven en onderzoek gedaan. In Jordanië is in 2012 een opgraving op de heuvel Tell Damiyah begonnen. Het belangrijkste doel daarvan is de bewoningsgeschiedenis tussen 1400 en 500 v.Chr. te reconstrueren. Op de Veluwe tenslotte, doet het museum mee aan Networked Landscapes, een archeologisch onderzoeksprogramma van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden naar laat-neolithische grafheuvels op de Veluwe (vanaf ca. 2900 v.Chr.).

Lees meer
Onderzoek Opgraving Tell Damiyah Jordanië

Onderzoeksprojecten

In Limburg stonden in de Romeinse tijd talrijke villa’s, een soort landgoederen. Samen met het Limburgs Museum en het Thermenmuseum werkt het Rijkmuseum van Oudheden aan het (opnieuw) onderzoeken en presenteren van het vele materiaal dat bij opgravingen in de vorige eeuw naar boven kwam. Verder zijn langjarige onderzoeksprojecten voorafgegaan aan de tentoonstellingen Het jaar 1000 (2023-2024) en Doggerland (2021). Ook de restauratie van de sarcofaag van Simpelveld was een langdurig project tussen 2020 en 2022.

Lees meer
Het jaar 1000 Viking drinkhoorn onderzoek onderzoeksprojecten

Wetenschappelijke staf

Voor elk collectiegebied heeft het Rijksmuseum van Oudheden een of meer conservatoren in dienst. Zij dragen zorg voor de collectie, doen er onderzoek naar en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de vaste en tijdelijke tentoonstellingen van het museum. Op de volgende pagina’s leest u over hun werk en onderzoek. Ook onze restauratoren en het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek presenteren hun werk en onderzoek.

Lees meer
Contact Organisatie Gevel Rijksmuseum van Oudheden Spelvoorwaarden bloemen

Bibliotheek

Bent u student, onderzoeker of gewoon geïnteresseerd in de oudheid? Kom dan eens kijken in de wetenschappelijke bibliotheek van het Rijksmuseum van Oudheden. Hier treft u een rijke collectie van bijna 30.000 boeken, tijdschriften, overdrukken, oude drukken en veilingcatalogi. Titels uit alle verzamelgebieden van het museum zijn beschikbaar: het oude Egypte, de Klassieke wereld (Grieken, Romeinen en Etrusken), het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland (tot 1500).

Lees meer
Wetenschappelijke bibliotheek Faciliteiten

Museumarchief

Het Rijksmuseum van Oudheden bezit een omvangrijk archief dat teruggaat tot de oprichting van het museum in 1818. Het archief is een rijke bron van informatie over de geschiedenis van het museum, de verwerving van objecten, opgravingen, landen, personen maar ook de archeologiebeoefening in het algemeen. In juli 2023 is een nieuwe online omgeving voor het gedigitaliseerde papieren archief en fotografisch materiaal gelanceerd. Uiteindelijk streeft het museum naar een volledig online en doorzoekbaar archief.

Ga naar de archiefwebsite
Lucas Petit

Publicaties

Sinds 1907 publiceert het Rijksmuseum van Oudheden de uitkomsten van onderzoek naar de collectie en de resultaten van opgravingen in een eigen tijdschrift: Oudheidkundige Medede(e)lingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, afgekort OMROL. Alle OMROL-jaargangen tot en met 1960 zijn gedigitaliseerd en kunt bekijken en downloaden als pdf, evenals de Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities (PALMA, vanaf 2006), de RMO magazines (blad van vriendenvereniging RoMeO, vanaf 1996) en alle jaarverslagen sinds de oprichting van het museum in 1818.

Lees meer
RMO publicaties OMRO

Onderzoek door externen

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum verricht zelf onderzoek naar de collectie, maar faciliteert ook veel verzoeken van externe onderzoekers. Om het toenemend aantal onderzoeken naar objecten veilig en zorgvuldig te laten verlopen stellen we een aantal voorwaarden. Deze zijn erop gericht afgewogen keuzes te maken, die het voortbestaan en de integriteit van de collectie ten goede komen.

Lees meer
Bruiklenen voor onderzoek Onderzoek Hanneke Kik depot

Fotoservice

De fotografen van het museum beheren een uitgebreid fotoarchief. Het archief bestaat voor het grootste deel uit foto’s van objecten uit de collectie en de opgravingsprojecten van het museum. Als u beeldmateriaal in hoge resolutie en voor professioneel gebruik wilt aanvragen, neem dan contact op met de fotodienst. Alle afbeeldingen en collectiedata van het Rijksmuseum van Oudheden op deze website zijn vrij beschikbaar voor hergebruik en vallen onder een Creative Commons-licentie (CC0).

Lees meer
Fotoservice Fibula's Nederland Middeleeuwen

Steentijddag

De Steentijddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat in principe altijd plaatsvindt op de eerste zaterdag in februari. Het is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. De organisatie is in handen van de werkgroep Steentijddag.

Lees meer
Steentijddag historie

Beurs voor Rome

Het Rijksmuseum van Oudheden looft ieder jaar een beurs uit voor archeologen en (kunst-)historici die recent zijn afgestudeerd. Dit stipendium stelt hen in de gelegenheid onderzoek te doen in het Koninklijke Nederlands Instituut te Rome, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een promotietraject of publicatie. Aanmeldingen voor de reisbeurs in het voorjaar van 2025 moet vóór 15 november 2024 worden ingediend.

Lees meer
Een blik in de Romeinse beeldenzaal