Afbeeldingen collectie en fotoarchief

De fotoservice van het museum beheert een uitgebreid fotoarchief. Het archief bestaat voor het grootste deel uit foto’s van objecten uit de collectie en de opgravingsprojecten van het museum. De oudste opnames dateren van zo’n honderd jaar geleden en staan op glasplaten.

Afbeeldingen en collectiedata vrij beschikbaar

De collectiedata en alle afbeeldingen die door het Rijksmuseum van Oudheden zijn gemaakt,  zijn vrij beschikbaar voor hergebruik en vallen onder een Creative Commons-licentie:

  • Objectbeschrijvingen (metadata) zijn vrij beschikbaar onder een CC0-licentie.
  • ¹ De afbeeldingen (content) worden ook onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat u de data zonder toestemming van het Rijksmuseum van Oudheden mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren.

¹ Houd er rekening mee dat deze toestemming geen invloed heeft op bestaande auteursrechten van derden op de voorwerpen of kunstwerken die zijn afgebeeld. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de auteursrechthouder.

Indien mogelijk, stellen we het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste notatie is:
Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

API en OAI-PMH

Voor ontwikkelaars is er een API beschikbaar voor live-zoekopdrachten, evenals toegang via OAI-PMH voor synchronisatie van de volledige database.

Afbeeldingen met hoge resolutie

Voor het aanvragen van hoge resolutie-beelden voor professioneel gebruik kunt u contact opnemen met de fotoservice. Afhankelijk van uw wensen en het gebruik van de beelden, kunnen we voor deze vorm van hulp een vergoeding in rekening brengen.

Contact

  • Voor het aanvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de fotoservice van het museum: bel +31 (0)71 516 3157 of stuur een e-mail naar:
  • Vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met de afdeling PR, Communicatie en Marketing van het museum voor recente persfoto’s. Zie de persinformatie op deze website.
Fotoservice Vaste tentoonstelling Grieken jaren vijftig

De vaste tentoonstelling over de Grieken in de jaren vijftig.

Fotoservice Fibula's Nederland Middeleeuwen

Fibula's uit de collectie Nederland middeleeuwen