Afbeeldingen collectie en fotoarchief

De fotodienst van het museum beheert een uitgebreid fotoarchief. Het archief bestaat voor het grootste deel uit foto’s van objecten uit de collectie en de opgravingsprojecten van het museum. De oudste opnames dateren van zo’n honderd jaar geleden en staan op glasplaten.

Afbeeldingen en collectiedata vrij beschikbaar

Alle afbeeldingen en collectiedata van het Rijksmuseum van Oudheden op deze website zijn vrij beschikbaar voor hergebruik en vallen onder een Creative Commons-licentie:

  • Objectbeschrijvingen (metadata) zijn vrij beschikbaar onder een CC0-licentie.
  • De afbeeldingen (content) worden ook onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat u de data zonder toestemming van het Rijksmuseum van Oudheden mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren.

Indien mogelijk, stellen we het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste notatie is:
Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

API

Voor ontwikkelaars is een API beschikbaar voor live-zoekvragen en een toegang op basis van OAI-PMH voor het synchroniseren van de gehele database.

Beeldmateriaal in hoge resolutie

Als u beeldmateriaal in hoge resolutie en voor professioneel gebruik wilt aanvragen, neem dan contact op met de fotoservice. Afhankelijk van uw wensen en de doeleinden waarvoor u afbeelding(en) wilt gebruiken, wordt voor deze ondersteuning eventueel een financiële bijdrage gevraagd.

Contact

  • Voor het aanvragen van fotomateriaal kunt u contact opnemen met de fotoservice van het museum, tel: 071 – 5163 157, of foto@rmo.nl.
  • Mediarelaties kunnen voor recente persfoto’s contact opnemen met de afdeling PR, communicatie en marketing van het museum. Kijk bij de persinformatie op deze website.
Fotoservice Vaste tentoonstelling Grieken jaren vijftig

De vaste tentoonstelling over de Grieken in de jaren vijftig.

Fotoservice Fibula's Nederland Middeleeuwen

Fibula's uit de collectie Nederland middeleeuwen