Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Primair onderwijs

Voor groep 1 t/m 8 maakt het Rijksmuseum van Oudheden bijzondere schoolprogramma’s die de geschiedenis tot leven brengen. In het museum én in de klas. Evenals vorig jaar biedt het Rijksmuseum van Oudheden gratis bezoek voor alle basisscholen tijdens het schooljaar 2020-2021 (reserveren verplicht).

Lees meer

Voortgezet onderwijs

De museumlessen worden gegeven door ervaren museumdocenten en zijn speciaal ontwikkeld voor diverse leerlagen en -jaren voor de vakken Geschiedenis en Klassieke Talen. De lessen sluiten aan bij de verschillende lesmethodes en bevatten materiaal voor in de klas. Tijdens een rondleiding stemt de museumdocent zijn verhaal af op het niveau van de groep.

Lees meer

Speciaal onderwijs

Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt regelmatig leerlingen uit het speciaal onderwijs. In overleg met u kunnen we bestaande programma’s enigszins aanpassen, waardoor ze aansluiten bij uw leerlingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het museum.

  • Voor meer informatie over de mogelijkheden, bel 071 – 5163 163 of mail: info@rmo.nl

Volwassenenonderwijs

Bij het aanbod van educatieve programma’s voor het volwassenenonderwijs werkt het Rijksmuseum van Oudheden samen met diverse culturele partners. Het museum faciliteert de praktische gang van zaken op cursusdagen. De verantwoordelijkheid voor aanbod en inhoud, en de afhandeling van inschrijving en betaling ligt bij de diverse cursusorganisaties zelf.

Lees meer