Topstukken

Alle topstukken

Collectiezoeker

Meer dan 100.000 voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden kunt u online bekijken via de collectiezoeker. De database wordt maandelijks uitgebreid en omvat objecten uit alle verzamelgebieden van het museum: het oude Egypte, de Klassieke wereld (Grieken, Romeinen en Etrusken), het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland (tot 1500). Veel voorwerpen uit de database staan niet in het museum opgesteld. Dat kan verschillende oorzaken hebben: veel objecten worden bewaard in het depot, en sommige zijn uitgeleend aan andere musea of voor studie-doeleinden uit de opstelling gehaald.

Zoeken in de collectie
Fibula's Collectie Collectiezoeker middeleeuwen

Bruiklenen voor musea

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum leent die voorwerpen graag uit, want het is nu eenmaal onmogelijk om alles zelf te laten zien. In principe kunnen alleen geregistreerde musea voorwerpen uit de collectie lenen, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Aan het lenen van objecten is wel een aantal voorwaarden verbonden. Uw schriftelijke bruikleenaanvraag dient u uiterlijk vier maanden vóór ingangsdatum in te dienen bij directeur Wim Weijland. Voor omvangrijke bruikleenaanvragen liefst zelfs eerder, vanwege de vele voorbereidende werkzaamheden die het museum moet uitvoeren. Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag krijgt u informatie over het al dan niet verstrekken van het bruikleen.

Bruiklenen aanvragen
Ruurd Halbertsma depot

Bruiklenen voor onderzoek

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum verricht zelf onderzoek naar de collectie, maar faciliteert ook veel verzoeken van externe onderzoekers. Om het toenemend aantal onderzoeken naar objecten veilig en zorgvuldig te laten verlopen, stelt het museum een aantal voorwaarden. Via een aanvraagformulier kunt u een bondige onderzoeksaanvraag indienen bij Robert Ritter, registrar en collectiebeheerder. Uw verzoek moet uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum van het onderzoek aan de objecten ingediend zijn. Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag krijgt u informatie over het al dan niet verstrekken van het bruikleen.

Bruiklenen aanvragen
Bruiklenen voor onderzoek Onderzoek Hanneke Kik depot