Kop van een kolossaal Dionysos-beeld

Klassieke oudheid

De oude Grieken hielden van wijn. Dionysos (Bacchus bij de Romeinen) was hun wijngod. Hij werd niet alleen vereerd als god van de wijn, maar ook in verband gebracht met de dood en aardse zaken als dronkenschap en extase. De kop heeft toebehoord aan een kolossaal beeld van Dionysos. Hij heeft een woeste gelaatsuitdrukking, holle ogen en zijn mond staat wijd open. De wapperende haardos wordt bijeengehouden door een haarband. Onder die band zijn druiven te zien. Het beeld is gemaakt door beeldhouwers uit de Pergameense school. De figuren die ze maakten waren vaak groot en gespierd, en toonden emotie.

Details

Afmetingen: H. 81 cm, gew. 208 kg
Materiaal: marmer
Periode: keizertijd 95-105 n.Chr.
Vindplaats: Turkije, Izmir, Izmir, Izmir/Smyrna
Verwerving: overdracht 1825 november
Inventarisnummer: SmA

Relevante topstukken

Alle topstukken