Help mee het verleden voor de toekomst te bewaren

Er zijn verschillende manieren om het museum te steunen:

Om te zorgen dat iedereen, nu en in de toekomst, van de oudheid kan leren en genieten, werkt het Rijksmuseum van Oudheden continue aan restauratie, onderzoek, uitbreiding van de collectie, tentoonstellingen en educatie. Hierbij is uw steun onmisbaar. Eenmalig of periodiek, klein of groot, een bedrag of een object: elke schenking is welkom!

Helpt u mee om in de toekomst meer projecten mogelijk te maken?

Eerder gerealiseerd dankzij schenkingen