Verschillende manieren om te schenken

Periodiek schenken: minimaal vijf jaar

Een periodieke schenking is een schenking van dezelfde waarde per jaar voor minimaal vijf jaar. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tegenwoordig hoeft u een periodieke schenking niet meer vast te leggen in een notariële akte. Een getekende overeenkomst door beide partijen volstaat.

Periodiek schenken: totaal aftrekbaar

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt. Er is ook geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus 37% tot zelfs 49,5% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift doet, zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%. Bovendien krijgt u momenteel 25% extra aftrek (tot een maximum van € 1.250).

Belangrijkste voorwaarden periodieke giften

  • De gift is vastgelegd bij een notaris of met een onderhandse schenkingsovereenkomst, zoals het formulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
  • U moet de gift minimaal een maal per jaar gedurende minimaal vijf jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds even hoog zijn.

Bij periodieke giften vanaf 5 x € 4.000 of 10 x € 2.000 is het ook mogelijk een fonds op naam op te richten.

Meer informatie? Neem contact op met Vivian Baan: stuur een bericht of bel 071 – 5163 107.

Eenmalig en direct schenken

Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar: NL84 RABO 0177 087 854, ten name van Stichting Rijksmuseum van Oudheden, onder vermelding van ‘schenking’.

ANBI

Het Rijksmuseum van Oudheden is is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’, geregistreerd onder RSIN-nummer 804126380.

Toetsing CBF

Het Rijksmuseum van Oudheden laat zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF, toezichthouder op het keurmerk voor goede doelen in Nederland. U kunt het rapport over het RMO inzien op hun website.

Fonds op naam

Een particulier kan bij leven of bij testament vanaf € 20.000 eenmalig (of 5 x € 4.000 / 10 x € 2.000 periodiek) een fonds op naam oprichten. Met een fonds op naam bij het Rijksmuseum van Oudheden kunt u zelf meedenken hoe uw schenking wordt ingezet. Samen bepalen we het doel van uw fonds. Het beheer van het fonds ligt volledig bij het Rijksmuseum van Oudheden.

Themafondsen

U kunt ervoor kiezen uw eenmalige of periodieke schenking aan een van onze themafondsen toe te voegen, welke u het meest aanspreekt. Schenkingen zonder vermeld themafonds besteden we aan een combinatie van de hieronder genoemde themafondsen.

Educatiefonds

Hiermee steunt u educatieve programma’s, zodat we een leeromgeving kunnen zijn voor iedereen, nu en in de toekomst. Jaarlijks verzorgen we leerzame programma’s voor alle niveaus van het onderwijs en voor bezoekers.

Opgravings- en onderzoeksfonds

Opgravingen en onderzoek, zodat we meer over de geschiedenis en context van onze collectie te weten komen.

  • Op deze pagina leest u meer over onze huidige opgravings- en onderzoeksprojecten.

Bibliotheekfonds

Uitbreiding van de bibliotheek, zodat het museum de rol van archeologisch expertisecentrum kan blijven vervullen.

Restauratiefonds

Restauraties, zodat de eeuwenoude objecten die ons zijn toevertrouwd ook voor volgende generaties bewaard blijven. Het museum is continue bezig met restauraties.

  • Een mooi voorbeeld is de restauratie van de sarcofaag van Simpelveld, die live in het museum werd uitgevoerd, zodat bezoekers mee konden kijken.

Aankoopfonds

Aankopen van belangrijke archeologische objecten, zodat we de generaties na ons nog kunnen inspireren met mooie verhalen uit het verleden. We verwerven oudheden die belangrijk zijn voor de Nederlandse collectie, voorwerpen die het verdienen om zichtbaar te zijn voor een breed publiek. Zo zorgen we ervoor dat het Rijksmuseum van Oudheden een modern en inclusief verhaal over de oudheid kan vertellen en vullen we ontbrekende kennis aan. Alvorens we tot aankoop overgaan doen we altijd eerst grondig herkomstonderzoek.

  • Op deze pagina leest u meer over onze recente aanwinsten zien, veelal dankzij schenkingen aangekocht.

Kijk ook eens op de pagina over projecten en aankopen die eerder zijn gerealiseerd dankzij schenkingen.

Schenken objecten

Wilt u een object schenken aan het Rijksmuseum van Oudheden? Voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met directeur Wim Weijland (stuur een bericht), of direct met de betrokken conservator.