Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Verschillende manieren om te schenken

Periodiek schenken: minimaal vijf jaar

Een periodieke schenking is een schenking van dezelfde waarde per jaar voor minimaal vijf jaar. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tegenwoordig hoeft u een periodieke schenking niet meer vast te leggen in een notariële akte. Een getekende overeenkomst door beide partijen volstaat.

Periodiek schenken: totaal aftrekbaar

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt. Er is ook geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus 36,65% tot zelfs 51,75% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift doet, zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

Belangrijkste voorwaarden periodieke giften

  • De gift is vastgelegd bij een notaris of met een onderhandse schenkingsovereenkomst, zoals het formulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
  • U moet de gift minimaal een maal per jaar gedurende minimaal vijf jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds even hoog zijn.

Bij periodieke giften vanaf 5 x € 4.000 is het ook mogelijk een fonds op naam op te richten.

Meer informatie? Neem contact op met Vivian Baan: v.baan@rmo.nl of via 071 – 5163 107.

Schenken objecten

Wilt u een object schenken aan het Rijksmuseum van Oudheden? Voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl, of direct met de betrokken conservator.

Fonds op naam

Een particulier kan bij leven of bij testament vanaf € 20.000 (of 5 x € 4.000 periodiek) een fonds op naam oprichten. Met een fonds op naam bij het Rijksmuseum van Oudheden kunt u zelf meedenken hoe uw schenking wordt ingezet. Samen bepalen we het doel van uw fonds. Het beheer van het fonds ligt volledig bij het Rijksmuseum van Oudheden. Meer informatie? Neem contact op met directeur Wim Weijland: w.weijland@rmo.nl of Vivian Baan: v.baan@rmo.nl (tel: 071 – 5163 107).

Eenmalig en direct schenken

Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar: NL84 RABO 0177 087 854, ten name van Stichting Rijksmuseum van Oudheden, onder vermelding van ‘schenking’.

Informatie over fiscaal voordeel, anbi en CBF

Algemeen nut beogende instelling (anbi)

Het Rijksmuseum van Oudheden is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en heeft de anbi-status. Uw schenking komt geheel ten goede aan het museum.

CBF-keurmerk

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op erkende goede doelen en toetst of ze aan de (strenge) kwaliteitseisen voldoen. Sinds 1 november 2019 mag het Rijksmuseum van Oudheden het CBF-keurmerk dragen.

Fiscaal voordeel – extra aftrek van de inkomstenbelasting

Een gift aan het Rijksmuseum van Oudheden mag u bij het berekenen van de aftrek van uw inkomstenbelasting met 25 procent verhogen. Maar maximaal met € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en het maximum. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele anbi
U doet een periodieke gift van € 500 aan het Rijksmuseum van Oudheden. U mag de aftrek met 25 procent verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u € 625 (€ 500 + € 125) mag aftrekken.

Bezoek ons: