Museumprojecten dankzij schenkers

Aankoop Grieks amazone-reliëf

De collectie-aankoop van een uniek, Griekse reliëf van een Amazone en een krijger uit 170-180 na Chr. is gerealiseerd dankzij schenkingen van de VriendenLoterij en twee particuliere fondsen op naam: het Eega van Asklepios Fonds en het Elisabet Huss Fonds.

Vrouwen in de maatschappij

Conservator Ruurd Halbertsma (collectie Klassieke wereld): “Het credo van het Rijksmuseum van Oudheden luidt: de oudheid is nog niet voorbij. Wij proberen dit duidelijk te maken door actuele thema’s te verbinden met de oude culturen rond de Middellandse Zee. Neem bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de maatschappij. In de ordelijke, door mannen gedomineerde samenleving van het oude Griekenland golden de Amazones als vrouwen die alle grenzen letterlijk te buiten gingen. Misschien kunnen zij vandaag juist als symbool dienen voor vrouwen die zich niet de wet door mannen laten voorschrijven.”

Discussies

“Het is mooi dat we discussies kunnen voeren aan de hand van een bijzondere aankoop. Dat laat ook zien hoe belangrijk het blijft om de collectie aan te vullen.”

Onderzoeksproject over Noordzee-archeologie

Duizenden jaren geleden was de Noordzee een steppe waarop mammoeten, wolharige neushoorns, Neanderthalers en later de eerste moderne mensen leefden: Doggerland. Na de laatste ijstijd warmde het klimaat op en stroomde het bekken langzaam vol water, totdat achtduizend jaar geleden Doggerland door een tsunami verdween. De restanten van deze verloren wereld vinden we onder water, in vissersnetten en op stranden. Bij elkaar is het een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Europa.

Meerjarenprogramma

Dankzij het Mondriaanfonds en het fonds op naam van de heer en mevrouw Postma-Bosch heeft het Rijksmuseum van Oudheden een meerjarenprogramma (2019-2022) over Noordzee-archeologie uit de prehistorie op touw gezet. In 2022 wordt het project afgesloten via een reizende tentoonstelling met publieksgerichte activiteiten in de regio.

Klimaatverandering

Het Noordzeeproject belicht o.a. hoe we hier zijn gekomen en hoe we in het verleden zijn omgegaan met klimaat- en landschapsveranderingen, en hoe we zijn verweven met onze omgeving. Ook relevante hedendaagse thema’s, zoals milieu en klimaat, worden geduid aan de hand van het verleden. Doggerland is een van de duidelijkste voorbeelden van klimaatverandering en het ligt voor onze deur.

Helpt u mee om in de toekomst meer projecten mogelijk te maken?

Gerealiseerd dankzij schenkingen Ruurd Halbertsma Amazonereliëf Schenken en nalaten

Conservator Ruurd Halbertsma in het museum bij het Amazone-reliëf.

Neanderthaler werktuig

Gevonden in opgespoten Noordzee-zand: een werktuig met pek van een Neanderthaler.

Deelname van studenten aan opgravingen

Dankzij het fonds op naam van mevrouw Barreveld heeft het Rijksmuseum van Oudheden afgelopen jaar voor twee studenten de reis- en verblijfskosten voor hun deelname aan de opgraving in Tell Damiyah (Jordanië) betaald. Op deze Jordaanse heuvel voert het museum sinds 2012 een opgravingsproject uit.

Aankopen voor de bibliotheek

Dankzij een geoormerkte particuliere gift van € 100.000 kan de wetenschappelijke bibliotheek van het museum de komende vijf jaar een inhaalslag maken en hiaten in de boekencollectie opvullen. Aangezien archeologische objecten tot de core business van het Rijksmuseum van Oudheden behoren, zal de focus liggen op het (retrospectief) verwerven van publicaties over de materiële cultuur uit de oudheid, zoals onder andere tentoonstellingscatalogi en collectiecatalogi van musea wereldwijd.

Restauratie en aankoop van objecten

Dankzij bijdragen van de VriendenLoterij heeft het museum drie keer op rij een extra restaurator aan kunnen nemen voor een tweejarig restauratieproject:

  • In 2012-2013 betrof het een restauratieproject van Egyptische mummiekisten.
  • Vervolgens zijn er in 2014 en 2015 Griekse vazen gerestaureerd voor de vaste tentoonstelling Klassieke wereld, die op dat moment vernieuwd werd.
  • In 2017-2018 zijn er meerdere gipsen gerestaureerd voor de tijdelijke tentoonstelling Studio RMO.

Helpt u mee om in de toekomst meer projecten mogelijk te maken?

De opgraving op Tell Damiyah in Jordanië.

Restaurator Helbertijn Krudop werkt aan een mummiekist.