Nederland in de Romeinse tijd

Omstreeks het midden van de 1ste eeuw v.Chr. werden de bewoners van de Lage Landen geconfronteerd met een ongekende legermacht die optrok vanuit het zuiden. De legioenen van de Romeinse veldheer Julius Caesar (100-44 v.Chr.) bewogen zich in hoog tempo door het stroomgebied van de Moezel, Maas, Rijn en Schelde. Sommige stammen onderwierpen zich aan het nieuwe Romeinse gezag. Andere stammen gingen de strijd aan (de zogenoemde Gallische oorlog) en betaalden daarvoor de tol met hun leven en/of het verlies van have en goed. Soms stuitten de Romeinen op zoveel tegenstand van Gallische en andere stammen, dat ze zich moesten terugtrekken uit lijfsbehoud.

Rijn werd noordgrens Romeinse Rijk

Ook nadat ze de Lage Landen hadden ingenomen, zouden de Romeinen incidenteel geconfronteerd blijven met opstanden van Friese en Germaanse stammen, en Bataven (de Bataafse opstand van 62 na Chr.). Door het oorlogsgeweld raakten grote gebieden ontvolkt. In het overwonnen deel van Nederland legden de Romeinen legerkampen en een vlootbasis aan om van daaruit Germanië te veroveren, ruwweg het gebied ten noorden van de Donau en oostelijk en noordelijk van de Rijn. Keizer Claudius liet dat plan echter in de 1ste eeuw na Chr. varen. De Rijn werd de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ten zuiden van de rivier werden wegen en legerkampen aangelegd en wachttorens gebouwd. Meer dan tweehonderd jaar vormde deze grenslinie (in het Latijn: Limes) het symbool van de Romeinse macht over dit deel van Europa.

1. De voorwerpen 2. Nederland in de Romeinse tijd 3. Goden en godinnen 4. Het Romeinse leger 5. Begraafcultuur 6. Romeinse vrachtschepen en handel 7. De eerste Nederlandse opgraving in Voorburg

1. De voorwerpen

Achtentwintig voorwerpen uit de collectie, met o.a. een kolossale hand van brons, een versierde ruiterhelm, een beeldje van een hazewindhond en een dertigdelig wijnservies.

Bekijk thema

2. Nederland in de Romeinse tijd

Omstreeks het midden van de 1ste eeuw v.Chr. werden de bewoners van de Lage Landen geconfronteerd met een ongekende legermacht die optrok vanuit het zuiden: de legioenen van de Romeinse veldheer Julius Caesar (100-44 v.Chr.).

Bekijk thema

3. Goden en godinnen

Nog voordat de Romeinen de Lage Landen binnenvielen, vereerden de stammen die er woonden een bonte mengeling van goden en godinnen. Sommige godheden waren van lokale betekenis, andere werden aanbeden in een groter gebied.

Bekijk thema

4. Het Romeinse leger

Het Romeinse leger stond bekend als een sterke, efficiënte krijgsmacht waartegen geen kruid gewassen was. Germaanse en Keltische tegenstanders, hoe driest en moedig ook, waren dikwijls geen partij voor de Romeinse beroepssoldaten.

Bekijk thema

5. Begraafcultuur

Met de komst van de Romeinen in Nederland ontstond er een nieuwe grafcultuur. Er verrezen grote stenen monumenten waarin de stedelijke elite zich liet begraven. Ze waren versierd met beeldhouwwerk en Latijnse inscripties.

Bekijk thema

6. Romeinse vrachtschepen en handel

In de Romeinse tijd ging een groot deel van het goederenvervoer in Nederland per schip. De Rijn werd in 47 na Chr. de noordgrens (Limes) van het Romeinse rijk en zou een belangrijke functie gaan vervullen voor de Romeinse vloot.

Bekijk thema

7. De eerste Nederlandse opgraving in Voorburg

Caspar Reuvens (1793-1835), de eerste directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), begon in 1827 vol goede moed aan de eerste officiële opgraving in Nederland op het landgoed Arentsburg in Voorburg.

Bekijk thema