Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Nederland in de prehistorie

Nederland is voor een groot deel aangespoeld, verwaaid, afgebroken en opgebouwd door de zee. Gedurende de ijstijden was er geen Noordzee, maar een weids dal tussen de Lage Landen en wat nu Groot-Brittannië heet. Het dal werd doorsneden door voorlopers van de Maas, Rijn en Thames. Het was een water- en voedselrijk gebied waar goed te leven viel. Bewijzen daarvan vinden we in vissersnetten, op de Maasvlakte en in het afval van schelpen- en zandzuigers: botten van mammoeten, neushoorns en andere fauna uit de ijstijd, maar ook werktuigen als vuistbijlen van de Neanderthalers, de eerste bewoners van dit gebied, meer dan 250.000 jaar geleden.

De moderne mens

In het laatste stukje van de ijstijd, zo’n 15.000 jaar geleden, verschenen in Nederland de eerste moderne mensen op het toneel. Mensen als wij. Het waren jager-visser-verzamelaars die voortdurend rondtrokken en hooguit enkele dagen of weken op één plek verbleven. Archeologisch onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de verschillende bevolkingsgroepen uit de Nederlandse prehistorie: de oude-, midden- en nieuwe steentijd, de brons- en ijzertijd. In het Rijksmuseum van Oudheden zien we dat terug.

De voorwerpen Thema 1: Grafvelden, hunebedden en urnen

De voorwerpen

Vierendertig voorwerpen uit de collectie, met o.a. een kolossale hand van brons, een versierde ruiterhelm, een beeldje van een hazewindhond en een dertigdelig wijnservies.

Bekijk thema

Thema 1: Grafvelden, hunebedden en urnen

Omstreeks het midden van de 1ste eeuw v.Chr. werden de bewoners van de Lage Landen geconfronteerd met een ongekende legermacht die optrok vanuit het zuiden: de legioenen van de Romeinse veldheer Julius Caesar (100-44 v.Chr.).

Bekijk thema

Bezoek ons: