Privacy statement RoMeO, de vriendenvereniging van het RMO

RoMeO, de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden streeft ernaar om de privacy van haar leden zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe we met persoonsgegevens van vrienden omgaan, hebben we dit privacy statement opgesteld. Het is van toepassing op de pagina die is ondergebracht op de website onder de domeinnaam /romeo.

Persoonsgegevens

We verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier om lid te worden van RoMeO of per e-mail. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.  Indien gewenst kan te allen tijde bij RoMeO worden opgevraagd wat er aan persoonsgegevens worden bewaard of verzocht worden de persoonsgegevens te verwijderen. We houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Activiteiten

Wanneer u zich aanmeldt als vriend van RoMeO zullen we eventuele opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres, uitsluitend gebruiken om u te informeren over de vriendenvereniging. De activiteiten betreffen het tweemaal per jaar toesturen van RMO magazine, het eenmaal per jaar toesturen van het vriendenpasje met informatie betreffende de contributie, het regelmatig toesturen van RoMeO vriendennieuws per e-mail of per post indien geen e-mailadres voorhanden is. Daarnaast uitnodigingen voor openingen of excursies.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die aan de vriendenvereniging worden verstrekt bij aanvang van het lidmaatschap van de vereniging worden bewaard tot een lidmaatschap wordt opgezegd. Direct na afloop van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonsgegevens verwijderd.

Derden

Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. RoMeO verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens.

Zorgvuldigheid

We hopen dat we u met de voorafgaande informatie meer inzicht hebben gegeven over hoe we omgaan met uw gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, dan ontvangen we die graag via of via Postbus 11114, 2301 EC Leiden.

Privacy Statement Rijksmuseum van Oudheden

Naast het privacy statement RoMeO, verwijzen we u graag naar die van het museum zelf.