Dierenmummies

In het oude Egypte werden niet alleen mensen, maar ook dieren gemummificeerd. Dat gebeurde om andere redenen dan bij mensen. Ze dienden als voedsel voor de overledene, ze begeleidden hun baasje als huisdier in zijn of haar graf, ze werden als heilig dier in een speciaal graf of een tempel geplaatst, of ze werden geofferd aan een god.

Dieren belangrijk

Dieren waren belangrijk voor de Egyptenaren, zowel in het dagelijks leven als na de dood. Op nagelaten gebruiksvoorwerpen zien we dat terug. Een groot deel van het hiërogliefenschrift bestaat uit (lichaamsdelen van) gestileerde dieren. Ze figureren in fabels, mythen en legenden. Ze werden gebruikt als medicijn, afgebeeld als votiefbeeld of als goden vereerd.

Katten

Katten waren populaire huisdieren. Ze waren ook heilig. De godin Bastet, beschermvrouwe van de vruchtbaarheid, zang, dans en muziek, werd afgebeeld als kat. Ook de zonnegod kon zich als kat manifesteren. Het centrum van de kattenverering was de stad Boebastis, waar duizenden kattenmummies zijn gevonden, geschonken door pelgrims.

Kattenmummies

De kattenfiguur op de eerste afbeelding dient als omhulsel voor de mummie (Late Periode, 525-332 v.Chr., 41 centimeter hoog). Hij is uit twee delen gemaakt en uitgehold. De mummie zit er nog in. De holte is van onderen open en wordt afgesloten met een voetstuk in de vorm van een hiëroglief. De kat is wit, heeft een gouden masker en zwarte details. Andere kattenmummies zijn soms opvallend klein en herbergen waarschijnlijk geen volwassen dieren. Vermoed wordt dat halfwassen dieren speciaal werden gefokt voor de verkoop aan pelgrims die ze als offergaven voor de goden in een heiligdom plaatsten.

Bavianenmummies

Op de tweede afbeelding zien we de mummie van een baviaan (Late Periode, 525-332 v.Chr.). De Egyptenaren beschouwden bavianen als wijze dieren omdat hun gedrag op dat van mensen leek. Daarom werd Thot, de god van de wijsheid, ook afgebeeld in de gedaante van een baviaan. In tegenstelling tot andere dieren werden bavianen niet in grote hoeveelheden aan pelgrims verkocht. Bavianenmummies zijn dan ook zeldzaam. In de tijd van de farao’s was deze apensoort overigens al uitgestorven in Egypte en moesten ze uit verre Afrikaanse oorden worden gehaald om ze in de heiligdommen voor Thot te kunnen laten zien. Soms werden bavianen en andere apen als huisdier gehouden.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen