De rechter blijft zitten

Koningen en hoge ambtenaren werden vanaf het begin van de Egyptische beschaving vaak in zithouding afgebeeld. Typerend voor de zitbeelden is de houding van de figuur, met de ene arm in een rechte hoek voor de borst en de andere gestrekt op het bovenbeen. De meeste exemplaren zijn van de moeilijkst te bewerken steensoorten gemaakt: graniet en dioriet. Deze twee zitbeelden van hoge ambtenaren in het Rijksmuseum van Oudheden zijn uit de 3de dynastie (vanaf 2543 v.Chr.).

Rechter Anch

Op de eerste afbeelding is een grijs granieten beeld te zien van rechter Anch, een van de oudste exemplaren uit de categorie ambtenarenbeelden. Het is een stuk verfijnder dan het andere beeld, dat stijf, stram en nog nauwelijks bewerkt lijkt. Anch, de rechter, richt het hoofd iets omhoog. De beeldhouwer heeft de nadruk gelegd op de weergave van hoofd en pruik. Het haar valt in twee strengen uiteen.

Pantervel en hiërogliefen

De man draagt een pantervel, een exclusief ambtsgewaad voor priesters en hoge ambtenaren. Het vel is met gespen op de schouders bevestigd. Op deze gespen staan de titels en de naam van de afgebeelde figuur. De naam Anch, die ‘leven’ betekent, wordt met het gebruikelijke levensteken van de hiërogliefen geschreven. Er is nog een extra hiëroglief te zien, namelijk van de kakkerlak. De klankwaarde daarvan zou ook anch zijn. Tussen de poten van de lage blokvormige stoel is een raamwerk van bogen afgebeeld dat riet moet voorstellen.

De andere ambtenaar

Het andere beeld, op de tweede afbeelding, is uit een blok roodachtig graniet gehouwen. Het te grote, nauwelijks bewerkte hoofd lijkt direct op de romp geplaatst, de linkerarm is tegen de borst geklemd, de rechterarm ligt gestrekt over het rechterdijbeen met de open handpalm op de knie. De kleding bestaat uit een sober lendenschort, de dagelijks dracht in deze periode.De herkomst van dit beeld en dat van rechter Anch is onbekend.

De voorwerpen | Relevante voorwerpen