Ribkom van millefiori-glas (mozaïekglas )

Nederland Romeinse tijd

Ribschalen zijn vanaf het midden van de eerste eeuw v.Chr. gemaakt en hun productie loopt door tot in de 2e eeuw n.Chr. Zij ontlenen hun naam aan de elegante ribben, die langs de buitenkant van rand tot bodem lopen. De ribben geven de kom extra stevigheid, maar bieden de gebruiker ook houvast bij het hanteren van de kom. De grote concentratie aan vondsten van dergelijke kommen in Noord-Italië en de Balkan doet vermoeden dat het type kom hier tot ontwikkeling is gekomen, maar al snel zullen ook elders drinkschalen van deze vorm zijn vervaardigd. Sommige zijn van een mathematische perfectie, maar andere (vooral de latere exemplaren) zijn haastiger en slordiger uitgevoerd. Deze ribschaal behoort tot de eerste categorie: met zorg vervaardigd van bruine, witte, blauwe en gele glasfragmenten in de 'millefiori-techniek'. Het stuk is gevonden in Nijmegen, waar een legioen gelegerd was. Het stuk kan als handelswaar of persoonlijk bezit van een officier terecht zijn gekomen aan de grenzen van het Romeinse rijk.

Details

Afmetingen: 4,2 x 14,5 cm
Materiaal: glas
Periode: romeins 50-100 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Nijmegen, Nijmegen
Verwerving: aankoop 1951 februari
Inventarisnummer: e 1951/2.1

Relevante topstukken

Alle topstukken