Parfumflesje

Nederland Romeinse tijd

In 1920 werden bij Heerlen vier zandstenen grafkisten gevonden. De samenstelling van de grafinhoud laat er geen twijfel over bestaan dat die heeft toebehoord aan een dame uit de lokale elite. De objecten getuigen van grote luxe: beeldjes van barnsteen, resten van houten kistjes, bronzen spateltjes en zeldzaam glaswerk. Het mooiste object uit deze schat is dit kleine gouden flaconnetje waarin parfum werd bewaard. Het is in filigrain- en granulétechniek versierd: met gouddraad en minuscule gouden bolletjes. De ruimten daartussen waren gevuld met blauw email. De vormentaal herinnert aan oudere, Keltische voorbeelden. Het flesje is voorzien van een gouden stopje.

Details

Afmetingen: H. 5,5 cm
Materiaal: metaal ; goud
Periode: romeins 100-200 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Limburg, Heerlen, Heerlen, kist 2
Verwerving: aankoop 1930 maart
Inventarisnummer: l 1930/3.9

Relevante topstukken

Alle topstukken