Nehalennia-altaar

Nederland Romeinse tijd

'Voor de godin Nehalennia heeft Vegisonius Martinus, reder uit het land van de Sequani, zijn gelofte gaarne en met reden ingelost.' Via de Seine of de Rijn voeren de Gallische Sequani naar het noorden. Hun hoofdstad was Vesontio (Besançon). Nehalennia staat hier met haar voet op een schip afgebeeld. In 1970 trof een visser bij het vissen in de Oosterschelde, nabij Colijnsplaat, enkele stenen brokstukken in zijn netten aan. Het bleken delen van wij-altaren voor de inheems-Romeinse godin Nehalennia te zijn. Een uitgebreid onderzoek volgde, waarbij circa 200 (delen van) altaren opgevist werden. Er moet op deze plek ook een tempel hebben gestaan, die in de loop der tijd door het water is verzwolgen. Nehalennia is een vruchtbaarheidsgodin en de beschermvrouwe van huis en haard. Ze is ook de beschermvrouwe van zeelieden. Dit altaar toont de godin staande met haar linkervoet op de voorsteven van een schip. Ze houdt een mand met vruchten vast. Aan haar rechterzijde zit een hond. De inscriptie luidt: ‘Aan de godin Nehalennia heeft Vegisonius Martinus, burger uit het land der Sequani en schipper, zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden’. De Sequani woonden rond de Franse stad Besançon. Deze Gallische schipper voerde blijkbaar handel met deze streken.

Details

Afmetingen: 76 x 43 x 19 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 150-250 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zeeland, Noord-Beveland, Colijnsplaat, Oosterschelde
Verwerving: opgraving RMO 1970
Inventarisnummer: i 1970/12.13

Relevante topstukken

Alle topstukken