Beeld van Nehalennia

Nederland Romeinse tijd

Nehalennia, vruchtbaarheidsgodin en beschermster van de zeevaarders, is hier zittend afgebeeld. Ondanks de slijtage door inwerking van het zeewater is duidelijk te zien dat zij een kort manteltje om haar schouders draagt, een pelerientje. In 1970 trof een visser in de Oosterschelde, nabij Colijnsplaat, enkele stenen brokstukken aan in zijn netten. Het bleken delen van wij-altaren voor de inheems-Romeinse godin Nehalennia te zijn. Een uitgebreid onderzoek volgde, waarbij circa 200 (delen van) altaren opgevist werden. Er moet op deze plek ook een tempel hebben gestaan, die in de loop der tijd door het water is verzwolgen. Nehalennia is een vruchtbaarheidsgodin en beschermvrouwe van huis en haard. Ze is ook de beschermvrouwe van de zeelieden. Behalve altaren zijn er ook delen van beelden gevonden die Nehalennia voorstellen. Het hier afgebeelde exemplaar is het meest complete. Het stelt de godin voor, zittend op een stoel, in een lang gewaad met een omslagdoek. In de rechterzijkant van haar stoel is een hond te zien, in de linker een mand met vruchten, de onafscheidelijke attributen van de godin.

Details

Afmetingen: 82 x 35,5 x 30 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 150-250 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zeeland, Noord-Beveland, Colijnsplaat, Oosterschelde
Verwerving: opgraving RMO 1970
Inventarisnummer: i 1970/12.38

Relevante topstukken

Alle topstukken