Kalkstenen Jupiterkop

Nederland Romeinse tijd

In het gebied van de Romeinse provincies Germania Superior, Germania Inferior en Gallia Belgica (Duitsland, Nederland en België) zijn talrijke fragmenten gevonden van zogenaamde ‘Jupiterzuilen’. De hoogte van deze zuilen varieerde tussen ca. 4 en 9 m. Het onderste gedeelte van de zuil bestond meestal uit een rechthoekige steen met op drie of vier zijden een in reliëf afgebeelde god of godin. Daarbovenop stond een ronde, vaak met schubben versierde zuil of een vierkante pijler, samengesteld uit met reliëfs versierde blokken. Het geheel werd in Germania Inferior veelal bekroond met een klein beeld van een tronende Jupiter. Dit Jupiterkopje uit Vechten heeft deel uitgemaakt van zo’n tronende Jupiter.

Details

Afmetingen: H. 12 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 1-300 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Utrecht, Bunnik, Vechten, Houtense Vlakte
Verwerving: overdracht 1878
Inventarisnummer: VF* 8

Relevante topstukken

Alle topstukken