Wasbekken

Nederland Romeinse tijd

Bronzen vaatwerk wordt lang niet zo vaak teruggevonden als aarden vaatwerk. Als een voorwerp kapot was, werd het eenvoudigweg omgesmolten voor hergebruik. Bovendien was brons veel kostbaarder en werd het voornamelijk door de meer welgestelde mensen gebruikt. Dit bronzen wasbekken is gevonden bij een zandafgraving in Nijmegen of omgeving. Het is zeer goed bewaard gebleven. De oren zijn apart gegoten en er vervolgens aan gesoldeerd. De uiteinden van de oren hebben de vorm van mannetjes in roeibootjes. Het bekken is waarschijnlijk gemaakt in Italië en is goed vergelijkbaar met wasbekkens die in Pompeii gevonden zijn.

Details

Afmetingen: H. 16 cm
Materiaal: metaal ; brons
Periode: romeins 50-100 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Nijmegen, Nijmegen
Verwerving: aankoop 1890 oktober
Inventarisnummer: NS 746

Relevante topstukken

Alle topstukken