Olielamp van Nijmeegs-Holdeurns aardewerk

Nederland Romeinse tijd

Olielampjes werden door de Romeinen in massa geproduceerd met behulp van mallen. Soms waren ze van brons gemaakt, maar meestal van aardewerk. Het hier afgebeelde olielampje is afkomstig van de grote pottenbakkerijen van het Romeinse leger op ‘De Holdeurn’, ten oosten van Nijmegen bij Berg en Dal. Hier werden op grote schaal vaatwerk, olielampjes en dakpannen gefabriceerd ten behoeve van het leger. Het Nijmeegs-Holdeurnse aardewerk is vaak oranje, soms ook gelig, van kleur. Op het lampje is de gevleugelde godin Victoria te zien, staande op een wereldbol. Zij houdt in haar rechterhand een krans en in haar linker een palmtak, beide symbolen van de overwinning.

Details

Afmetingen: H. 12,5 cm
Materiaal: aardewerk
Periode: romeins 70-105 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Berg en Dal, Berg en Dal, De Holdeurn
Verwerving: opgraving RMO 1938-1942
Inventarisnummer: e 1944/1.75

Relevante topstukken

Alle topstukken