Weegschaal

Nederland Romeinse tijd

Het hier afgebeelde type weegschaal, de unster, werd door de Romeinen vaak gebruikt. Deze weegschaal, die in de eerste eeuw v. Chr. werd uitgevonden, heeft armen van ongelijke lengte. De te wegen handelswaar werd op een schaal gelegd die aan de kortste arm was bevestigd. Door het verschuiven van een ‘lopend’ gewicht aan de lange arm werd het gewicht van de handelswaar bepaald. Op de arm was een schaalverdeling aangebracht. Het voordeel van een unster boven een balans was dat het wegen sneller ging. Deze unster is in 1895 opgebaggerd uit de Rijn bij Doorwerth, samen met vele andere voorwerpen, waaronder twee gewichten die misschien wel bij deze unster hoorden.

Details

Afmetingen: H. 65 cm
Materiaal: metaal ; brons
Periode: romeins 50-100 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Renkum, Doorwerth, Rijn
Verwerving: aankoop 1895 oktober
Inventarisnummer: e 1895/10.17

Relevante topstukken

Alle topstukken