Kom

Nederland Romeinse tijd

Dit zilveren kommetje is versierd met afbeeldingen van planten en het hoofd van een sater, een volgeling van de wijngod Bacchus. Het is waarschijnlijk een cultusobject voor deze god en het zal dus ongetwijfeld voor wijn gebruikt zijn. Het kommetje is gemaakt in Italië en van daaruit geëxporteerd naar onze streken. Het is opgebaggerd uit de Waal bij Nijmegen.

Details

Materiaal: metaal ; zilver
Periode: romeins 1-100 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Nijmegen, Nijmegen, Waal
Verwerving: aankoop 1887 juli
Inventarisnummer: NS 696

Relevante topstukken

Alle topstukken