Grafsteen van Gumattius

Nederland Romeinse tijd

Op deze kalkstenen grafsteen staat: ‘Marcus Traianius Gumattius, zoon van Gaisio, oudgediende van de ruitereenheid van de Afrikanen, heeft dit bij testament laten oprichten’. Boven de inscriptie staat Marcus zelf afgebeeld, liggende op een ligbed, met naast hem een bediende. Voor hem staat een bijzettafeltje met een schaal met voedsel en een beker. Marcus was, gezien zijn derde naam en de naam van zijn vader, vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Nederland en nam dienst in een Afrikaanse ruiterijeenheid van het Romeinse leger. Na afloop van zijn diensttijd kreeg hij het Romeinse burgerrecht, waarschijnlijk tijdens de regeerperiode van keizer Trajanus (98-117 na Chr.). Dit blijkt uit de tweede naam van Marcus.

Details

Afmetingen: 144 x 100 x 12 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 98-150 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Neder-Betuwe, Dodewaard
Verwerving: schenking 1863 augustus
Inventarisnummer: Dd (1863)

Relevante topstukken

Alle topstukken