Wijnscheplepel

Nederland Romeinse tijd

Deze zilveren lepel is in 1806 samen met twee vergelijkbare exemplaren gevonden door Franse soldaten in Beek. Op de steel is een buste te zien van de Phrygische vruchtbaarheidsgodin Cybele. Ze is herkenbaar aan de muurkrans op haar hoofd en het leeuwtje dat ze op haar linkerarm draagt. Aan weerszijden van haar hoofd zijn leeuwenkoppen weergegeven. Onder haar rechterwijsvinger is een klokje aan een ring afgebeeld en daarnaast een korenaar. Onderaan zijn guirlandes en twee vogelkoppen te zien. Cybele werd op veel plaatsen in het Romeinse rijk vereerd. Misschien is deze wijnscheplepel wel gebruikt bij rituelen voor deze godin.

Details

Materiaal: metaal ; zilver
Periode: romeins 100-300 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Berg en Dal, Beek
Verwerving: aankoop 1822 september
Inventarisnummer: IDB 2

Relevante topstukken

Alle topstukken