Schrijfplank met tekst – Aan dokter Albanus te Toul in Lotharingen

Nederland Romeinse tijd

Dit is een fragment van een houten schrijfplankje. De ene kant heeft een verdiept vlak voor het aanbrengen van een laagje was, waar een tekst in gekrast kon worden. Dit waslaagje is verloren gegaan. Door de gaatjes heeft een touwtje gezeten, waarmee twee plankjes aan elkaar gebonden konden worden. Als de plankjes stevig op elkaar waren gebonden, werd de brief verzegeld met lak. Op de vlakke buitenkant van het plankje is de adressering van de brief nog te lezen. De brief is gericht aan dokter Albanus te Tullum Loucorum. De plaatsnaam is die van het huidige Toul in Frankrijk, de hoofdstad van de Leuci (Louci). Het plankje is gevonden in het Romeinse fort van Valkenburg. Waarschijnlijk heeft de arts de brief meegenomen van Toul naar Valkenburg.

Details

Afmetingen: 11,9 x 4,8 x 0,9 cm
Materiaal: organisch ; hout
Periode: romeins 37-43 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zuid-Holland, Katwijk, Valkenburg
Verwerving: opgraving RMO 1941
Inventarisnummer: h 1982/9.1

Relevante topstukken

Alle topstukken