Conservator collectie Nederland prehistorie

Luc Amkreutz (foto's: Rob Overmeer)Luc Amkreutz (foto's: Rob Overmeer)

Dr. Luc W.S.W. Amkreutz

Conservator collectie Nederland prehistorie

tel: +31 (0)71 5163 167
e-mail: stuur een e-mail

Studie en interesses

Luc Amkreutz (1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2004 af op een studie over de vroegste boeren in Nederland en hun nederzettingen langs de Maas. In december 2013 promoveerde hij op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC).Hij is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. Ook de prehistorische archeologie van de Noordzee heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij is lid van het bestuur van de Stichting Reuvens en organiseert samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag.

Onderzoek en herinrichting vaste tentoonstelling

Tussen 2010 en 2014 was Amkreutz betrokken bij het NWO-Odyssee onderzoek Terug naar de Bandkeramiek: vergeten onderzoeken van de bandkeramiek en vanaf 2008 bij het onderzoek naar grafheuvels aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Sinds 2016 neemt hij namens het Rijksmuseum van Oudheden deel als onderzoekspartner in het project Networked Landscapes, waarin nieuw (veld)onderzoek wordt verricht naar de grafheuvelrij en het rituele landschap bij Epe-Niersen. In 2011 opende in het Rijksmuseum van Oudheden de vernieuwde vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland, waarbij Amkreutz verantwoordelijk was voor het gedeelte over de prehistorie. In 2016 ontving hij een Museumbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor nieuw onderzoek naar de 'vergeten' collectie Oud Europa van het Rijksmuseum van Oudheden.

Expertise

  • Materiële cultuur van de Europese Prehistorie
  • Specialistische kennis van de midden en jonge steentijd (Mesolithicum en Neolithicum)
  • Specialistische kennis van de archeologie van de Noordzee (verdronken landschap, Paleolithicum en Mesolithicum)
  • Theoretische en etnografische grondslagen met betrekking tot prehistorische jager-verzamelaars en boerensamenlevingen

Belangrijke onderzoeksprojecten

  • De steentijd van Nederland en Noordwest-Europa
  • De overgang van jager-verzamelaars naar landbouwers
  • De prehistorische archeologie van de Noordzee
  • De materiële cultuur en bewoningsgeschiedenis van de Lineaire Bandkeramiek in Limburg en aangrenzend België en Duitsland
  • Onderzoek naar de rituele (grafheuvel)landschappen van de late prehistorie

Relevante (veld)ervaring

  • Veldwezelt, Sint-Geertruid, Colmont (Midden-Paleolithicum); Elsloo, Sittard, Stein, Maastricht, Rijckholt-Sint-Geertruid (Vroeg- en Midden-Neolithicum); Veluwe (laat-neolithicum, metaaltijden, grafheuvels); Oss e.o., Leiden (metaaltijden; inheems Romeins)

Lees verder voor tentoonstellingen en publicaties