Conservator collectie Nederland prehistorie

Luc AmkreutzLuc Amkreutz

Dr. Luc W.S.W. Amkreutz

Conservator collectie Nederland prehistorie

tel: +31 (0)71 5163 167
stuur een e-mail

Luc Amkreutz (1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. In 2004 studeerde hij af op een studie over de vroegste boeren in Nederland (de Lineaire Bandkeramiek) en hun nederzettingen langs de Maas. Van 2004 tot en met 2008 was hij betrokken bij het 'Oogst van Malta'-project From Hardinxveld to Noordhoorn - from Forager to Farmer, dat in ruime zin het Neolithisatieproces in de Benedenrijnse laagvlakte in kaart bracht. Hij richtte zich binnen dit project vooral op de problematiek rondom de diverse kwaliteit van mesolithische en neolithische vindplaatsen, en op de socio-culturele veranderingen in kleinschalige gemeenschappen tijdens de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw. In december 2013 is Amkreutz gepromoveerd op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC).

Vanaf 2008 is Amkreutz betrokken bij het onderzoek naar grafheuvels aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Eind 2010 werd tevens het NWO-Odyssee onderzoek 'Terug naar de Bandkeramiek: vergeten onderzoeken van de bandkeramiek' gehonoreerd. Voor dit onderzoek werkt het Rijksmuseum van Oudheden samen met andere instellingen, zoals de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en opgravingsbedrijf Archol. Ook diverse lokale overheden en amateurs werken mee. Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de dynamiek van wonen en het nederzettingspatroon van de eerste boeren in Nederland. Het museum is eveneens betrokken bij actuele veldwerkprojecten in Nederland, zoals onlangs het bandkeramisch onderzoek bij Maastricht-Cannerberg. Begin 2011 opende in het museum 'Archeologie van Nederland', de vernieuwde vaste presentatie die een nieuw perspectief biedt op 300.000 jaar van onze geschiedenis.

Tijdens zijn studie en promotie nam Amkreutz deel aan opgravingen en onderzoek van prehistorische vindplaatsen uit diverse perioden (Paleolithicum tot en met metaaltijden). Deze vonden plaats in Nederland en België, maar ook in Jordanië en de Caraïben.

NWO Museumbeurs voor onderzoek collectie Oud Europa

In 2016 heeft Amkreutz een Museumbeurs ontvangen van onderzoeksfinancier NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor nieuw onderzoek naar de 'vergeten' collectie Oud Europa.

Blog

Op de website van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden heeft Luc Amkreutz een blog.

Expertise

  • Materiële cultuur van de Europese Prehistorie
  • Specialistische kennis van de midden en jonge steentijd (Mesolithicum en Neolithicum)
  • Theoretische en etnografische grondslagen met betrekking tot prehistorische jager-verzamelaars en boerensamenlevingen

Belangrijke onderzoeksprojecten

  • de steentijd van Nederland en Noordwest Europa
  • de overgang van jager-verzamelaars naar landbouwers
  • de materiële cultuur en bewoningsgeschiedenis van de Lineaire Bandkeramiek in Limburg en aangrenzend België en Duitsland

Relevante (veld)ervaring

  • Veldwezelt, Colmont (Midden-Paleolithicum); Elsloo, Sittard, Stein, Maastricht (Vroeg-Neolithicum); Oss e.o., Leiden (metaaltijden; inheems Romeins).
  • Organisator (in samenwerking): SOJA (Symposium Onderzoek door Jonge Archeologen), diverse workshops (UL), Early Pottery in the Lower Rhine Area (UL)
  • Colleges Leiden, Leuven
  • Lezingen in binnen- en buitenland

Lees verder voor publicaties en lezingen