Conservator collectie Nederland prehistorie

Luc Amkreutz (foto's: Rob Overmeer)Luc Amkreutz (foto's: Rob Overmeer)

Dr. Luc W.S.W. Amkreutz

Conservator collectie Nederland prehistorie

tel: +31 (0)71 5163 167
e-mail: stuur een e-mail

Luc Amkreutz (1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. In 2004 studeerde hij af op een studie over de vroegste boeren in Nederland (de Lineaire Bandkeramiek) en hun nederzettingen langs de Maas. Van 2004 tot en met 2008 was hij betrokken bij het Oogst van Malta-project From Hardinxveld to Noordhoorn - from Forager to Farmer, dat in ruime zin het Neolithisatieproces in de Benedenrijnse laagvlakte in kaart bracht. Hij richtte zich binnen dit project vooral op de problematiek rondom de diverse kwaliteit van mesolithische en neolithische vindplaatsen, en op de socio-culturele veranderingen in kleinschalige gemeenschappen tijdens de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw. In december 2013 is Amkreutz gepromoveerd op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC).

Tussen 2010 en 2014 was Amkreutz betrokken bij het NWO-Odyssee onderzoek Terug naar de Bandkeramiek: vergeten onderzoeken van de bandkeramiek, waarin samen met collega-instellingen een nieuwe synthese geschreven werd van de dynamiek van wonen en het nederzettingspatroon van de eerste boeren in Nederland. Vanaf 2008 is Amkreutz betrokken bij het onderzoek naar grafheuvels aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Vanaf 2016 neemt het museum als onderzoekspartner deel in het project Networked Landscapes, waarbij nieuw (veld)onderzoek wordt verricht naar de grafheuvelrij en het rituele landschap bij Epe-Niersen.

Amkreutz is daarnaast intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. De prehistorische archeologie van de Noordzee vormt een verder aandachtspunt. In 2016 heeft Amkreutz een Museumbeurs ontvangen van onderzoeksfinancier NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor nieuw onderzoek naar de 'vergeten' collectie Oud Europa.

Begin 2011 opende in het museum Archeologie van Nederland, de vernieuwde vaste presentatie die een nieuw perspectief biedt op 300.000 jaar van onze geschiedenis. Amkreutz werkte verder mee aan uiteenlopende (reizende) tentoonstellingen, zoals 100.000 uur archeologie (over de collectie van een amateur-archeoloog), De eerste boeren (over de bandkeramiek), Bij nader inzien (over de NWO-Odyssee projecten), IJstijd (kindertentoonstelling), Maas & Mens en de zwaardententoonstelling Vlijmscherp verleden. Tevens is hij lid van het bestuur van de Stichting Reuvens en organiseert hij samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag. Met deze groep werd in 2016 ook het overzichtswerk Vuursteen Verzameld. Over het zoeken en onderzoeken van steentijdvondsten- en vindplaatsen gepubliceerd.

Amkreutz nam deel aan opgravingen en onderzoek van prehistorische vindplaatsen uit diverse perioden (Paleolithicum tot en met metaaltijden). Deze vonden plaats in Nederland, België en Frankrijk, maar ook in Jordanië en de Caraïben. Hij werkt intensief samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden, opgravingsbedrijf Archol en diverse lokale overheden en amateurs.

Expertise

 • materiële cultuur van de Europese Prehistorie
 • specialistische kennis van de midden en jonge steentijd (Mesolithicum en Neolithicum)
 • specialistische kennis van de archeologie van de Noordzee (verdronken landschap, Paleolithicum en Mesolithicum)
 • theoretische en etnografische grondslagen met betrekking tot prehistorische jager-verzamelaars en boerensamenlevingen

Belangrijke onderzoeksprojecten

 • de steentijd van Nederland en Noordwest Europa
 • de overgang van jager-verzamelaars naar landbouwers
 • de prehistorische archeologie van de Noordzee
 • de materiële cultuur en bewoningsgeschiedenis van de Lineaire Bandkeramiek in Limburg en aangrenzend België en Duitsland
 • onderzoek naar de rituele (grafheuvel)landschappen van de late prehistorie

Relevante (veld)ervaring

 • Veldwezelt, Sint-Geertruid, Colmont (Midden-Paleolithicum); Elsloo, Sittard, Stein, Maastricht, Rijckholt-Sint-Geertruid (Vroeg- en Midden-Neolithicum); Veluwe (laat-neolithicum, metaaltijden, grafheuvels); Oss e.o., Leiden (metaaltijden; inheems Romeins)
 • organisator (in samenwerking): SOJA (Symposium Onderzoek door Jonge Archeologen), diverse workshops (UL), Early Pottery in the Lower Rhine Area (UL), Reuvensdagen en de jaarlijkse Steentijddag
 • colleges Leiden, Leuven
 • lezingen in binnen- en buitenland

Lees verder voor publicaties en lezingen