Bijzonder hoogleraar Public Archaeology aan Universiteit Leiden

Dr. Luc Amkreutz (Heerlen, 1978), conservator collectie prehistorie, is met ingang van 1 april jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar Public Archaeology aan de Universiteit Leiden, binnen de Faculteit der Archeologie. De leerstoel is ingesteld om een brug te slaan tussen wetenschap en publiek, en richt zich op de valorisatie van archeologische kennis en de betrokkenheid van groepen in de samenleving bij erfgoed.

Maatschappelijke betrokkenheid

De leerstoel Public Archaeology is ingesteld om een brug te slaan tussen wetenschap en publiek. Dat is een positie waar het Rijksmuseum van Oudheden zich goed in thuis voelt. De aandacht zal uitgaan naar de valorisatie van archeologisch wetenschappelijke kennis: hoe vertalen we soms moeilijke verhalen naar een breder publiek en hoe tonen we aan dat het verre verleden relevant is voor de huidige samenleving? De rol van erfgoed in de samenleving is daarbij van groot belang, want de maatschappelijke betrokkenheid groeit. Steeds meer mensen lijken een deel van hun identiteit te ontlenen aan ‘hun erfgoed’ of missen die verbinding juist. Dat roept vragen op als: ‘Wie voelt zich eigenaar, wie identificeert zich waarmee en waarom?’ De leerstoel beoogt op het snijvlak van deze thema’s bij te dragen met onderzoeksprojecten, onderwijs en publieksgerichte activiteiten.

Samenwerking met universiteit

De leerstoel is ondergebracht bij de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden in het Department of Archeological Heritage and Society. Daarnaast is er intensieve samenwerking met het universitair stimuleringsprogramma Museums, Collections and Society van de Faculteiten Geesteswetenschappen en Archeologie. De benoeming van Amkreutz bekrachtigt de bestaande samenwerking tussen het museum en de Universiteit Leiden. Die band bestaat al meer dan tweehonderd jaar en kreeg sinds Caspar Reuvens, de eerste museumdirecteur en eerste hoogleraar archeologie in Leiden, vorm in diverse professoraten en lectoraten, zoals dat van Jan Hendrik Holwerda (1873-1951, lector en museumdirecteur) waarbij valorisatie van de Nederlandse archeologie ook een belangrijke rol speelde.

Archeologie voor iedereen

Luc Amkreutz geeft aan dat in de afgelopen jaren diverse projecten al vaak tot mooie samenwerkingen met beide instellingen hebben geleid. Over dit nieuwe avontuur zegt hij: “Het is spannend en geeft veel energie nu te mogen werken in en aan een positie die de historische banden tussen beide instituten nauwer aanhaalt en om onderzoek te doen naar en onderwijs te geven over de relevantie van archeologie voor iedereen. Het is daarnaast bijzonder om, in het recente verleden, na (oud-)collega’s Ruurd Halbertsma, Maarten Raven en Pieter ter Keurs, nu de volgende RMO-hoogleraar te zijn.”

Over Luc Amkreutz

Luc W.S.W. Amkreutz studeerde archeologie en prehistorie aan de Leidse Faculteit der Archeologie. Sinds 2008 werkt hij in het Rijksmuseum van Oudheden als conservator van de prehistorische collectie. Amkreutz promoveerde in 2013 op een studie naar het neolithisatieproces in Noordwest-Europa (Persistent traditions. A long-term perspective on Neolithisation in the Lower Rhine Area 5500-2500 cal BC) en participeert in onderzoek binnen de gehele prehistorie, vaak in relatie tot de collectie van het RMO. Recentelijk richtte hij zijn aandacht op het reusachtige prehistorische Doggerland, het bandkeramische grafveld van Elsloo en de Bronstijd in de Lage Landen. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking met collega’s van Universiteit Leiden en andere universiteiten in wetenschap, veldwerk en met betrekking tot valorisatie.

Luc Amkreutz Hoogleraarschap

Luc Amkreutz