Lades vol kleine pijlpuntjes en scherven, maar ook mysterieus oud aardewerk, mooie klokbekers en bijlen, grote maalstenen, Romeinse munten en middeleeuwse wijnflessen. De bijzondere archeologische Veluwe-collectie van amateurarcheoloog en verzamelaar Eduard Zuurdeeg vormt samen met zijn uitgebreide documentatie en zelfgemaakte maquettes een uniek document voor de historie van Ede en de Veluwe.

Collectie van Eduard Zuurdeeg

De allereerste collectie van Eduard Zuurdeeg was de schelpenverzameling uit zijn jongensjaren. Vanaf z’n dertiende ging hij naar archeologische voorwerpen zoeken en toen hij in 1950 naar de Veluwe verhuisde, werd Ede en omstreken zijn archeologische ‘jachtterrein’. De archeologie en het verzamelen waren inmiddels grote passies geworden die veel tijd en inzet vergden. Eduard Zuurdeeg besteedde er zestig jaar aan, vier tot vijf dagen per week, vijftien uur binnen, twintig uur buiten. Dat komt neer op meer dan 100.000 uur archeologie: een onwaarschijnlijk groot getal.

Kennis en inzet van onschatbare waarde

De waarde van Zuurdeeg’s collectie en werkwijze schuilt vooral in het nauwkeurig registreren en melden van zijn vondsten. Daardoor konden professionele archeologen een aantal vindplaatsen verder bestuderen en beschermen. Zijn collectie is in 2010 door het Rijksmuseum van Oudheden verworven, in samenwerking met de gemeente Ede. De voorwerpen en documentatie staan symbool voor de passie en inzet van alle amateurarcheologen in Nederland. Hun kennis en inzet is van onschatbare waarde voor het vakgebied. Niet alleen vanwege de ontdekking van voorwerpen en nieuwe vindplaatsen, maar ook voor de bescherming van het Nederlands archeologisch erfgoed in het algemeen.

100.000 uur Archeologie