Conservator collectie Klassieke Wereld en Romeins Nederland

Ruurd Halbertsma (foto's: Rob Overmeer)Ruurd Halbertsma (foto's: Rob Overmeer)

Prof. dr. Ruurd B. Halbertsma

Conservator collectie Klassieke Wereld (Griekenland, Etrurië, Romeinse Rijk) en Provinciaal-Romeins Nederland

tel: +31 (0)71 5163 154
e-mail: stuur een e-mail

Ruurd Halbertsma (1958) studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk in Italië en leidde excursies naar Griekenland, Turkije, Italië en Tunesië. Al tijdens zijn studie raakte hij met name geïnteresseerd in de geschiedenis van archeologische collectievorming in Europa en de specifieke rol van Nederland hierin. Deze belangstelling resulteerde in zijn proefschrift over de herkomst van de negentiende-eeuwse collecties Punische, Etruskische en Egyptische kunst in Nederland: Le solitaire des ruines - de archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden (1995). Halbertsma publiceerde artikelen en monografieën, en gaf lezingen over zijn vakgebied op de universiteiten van onder meer Kopenhagen, Parijs, New Haven (Yale) en Cambridge (Harvard).

Naast zijn aanstelling als conservator is Halbertsma als bijzonder hoogleraar Museale Aspecten van de Archeologie verbonden aan de Faculteit archeologie van de Universiteit Leiden. Bovendien is hij in januari 2010 benoemd tot Fellow van de Society of Antiquaries of London.

In 2014 en 2015 heeft Halbertsma de herinrichting van de vaste tentoonstelling Klassieke wereld van het Rijksmuseum van Oudheden ter hand genomen. Het uitgangspunt bij deze herinrichting was 'Grieken in context' – de wisselwerking tussen de Griekse cultuur en de omringende beschavingen in het Middellandse Zeegebied, beïnvloeding en inspiratie. De vernieuwde zalen zijn eind 2015 geopend voor publiek.

Expertise

  • materiële cultuur van Griekenland, Etrurië en het Romeinse Rijk
  • geschiedenis archeologische collectievorming   
  • museum studies

Belangrijkste onderzoeksprojecten

De 19e eeuw als bakermat van de moderne archeologie: de geschiedenis van de Nederlandse archeologie is voor de gehele 19e eeuw grotendeels de geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden. Gestreefd wordt naar een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in deze periode, die hebben geleid tot het ontstaan van enerzijds grote collecties archaeologica en anderzijds hebben genoopt tot het nadenken over de ideale presentatie van een oudheidkundige verzameling.

Lees verder voor publicaties en tentoonstellingen