Grote tentoonstelling met ruim 400 objecten

11 oktober 2019 t/m 15 maart 2020

Eiland in beweging

In de tentoonstelling Cyprus – eiland in beweging maakten bezoekers kennis met de archeologische rijkdom en kleurrijke cultuur van het eiland Cyprus, een van de belangrijkste kruispunten van oude beschavingen in de Middellandse Zee. Cyprus ging over de geschiedenis en culturele diversiteit van het eiland, in een decor van indrukwekkende landschapsfoto’s.

  • Het was voor het eerst dat in Nederland een grote expositie over de archeologie van Cyprus was te zien.

Meer dan vierhonderd objecten

Bezoekers zagen meer dan vierhonderd objecten, waaronder driehonderd archeologische topstukken uit de nationale collecties van Cyprus. Ze vertelden een verhaal dat ruim negenduizend jaar bestrijkt. In de zalen stonden Aphrodite-beelden van marmer, luxe goederen uit het Nabije Oosten en Egypte, gouden sieraden, fantasierijk aardewerk met levendige dierfiguren, versierde bronzen ketels en wapens, bonte mozaïeken en een met zilver ingelegde koningstroon. Bovendien was er aandacht voor historische opgravingen, handel in oudheden, en hedendaagse kunst.

Eiland in beweging

De strategische ligging in de Middellandse Zee en de overvloed aan natuurlijke rijkdommen zorgden ervoor dat op Cyprus het oude Nabije Oosten, Egypte en de Griekse wereld met elkaar in aanraking kwamen. Duizenden jaren lang bleef het eiland het dynamische middelpunt van handel en ontmoetingen. De voortdurende uitwisseling van producten en ideeën zorgde voor een rijke, gevarieerde en opvallend eigen cultuur.

Opgravingen en handel

Een deel van de expositie ging over markante historische figuren en archeologische opgravingen vanaf de negentiende eeuw op Cyprus. Maar ook de actuele illegale opgravingen en handel in oudheden kwamen aan bod. Artistieke natuurfoto’s op de wanden en subtiel bewegende projecties vormden het decor van het tentoonstellingsverhaal.

Rijksmuseum van Oudheden Campagnebeeld Cyprus Eiland in beweging Museumkaart2019

Rijksmuseum van Oudheden Sfinx Cyprus

Beeld van een sfinx uit 600-500 v.Chr., collectie: Cyprus Museum, Nicosia

Zaal Cyprus

Een blik in een van de tentoonstellingszalen van 'Cyprus'.

Partners en sponsors

De tentoonstelling en de bijbehorende publicaties kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het Departement van Oudheden in Cyprus (Ministerie van Transport, Communicatie en Openbare Werken) en het Cyprus Museum in Nicosia, en met steun van de A.G. Leventis Foundation, de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland, Cyprus Ministry of Tourism, Press and Information Office (Republic of Cyprus), het Prins Bernhard Cultuurfonds, Labrys Reizen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie OCW), de Vereniging Zakenvrienden Rijksmuseum van Oudheden, Anika Ohlerich/Archetypisch (vormgeving) en Natascha Libbert (fotografie).