Hanzeschotel met gegraveerde engelfiguren ; ondeugden

Nederland middeleeuwen

Deze bronzen schotel dateert uit de 13de eeuw en is opgebaggerd uit de Maas bij Rossum. Het wordt een Hanzeschotel genoemd. Deze schotels hebben echter niets te maken met ‘De Hanze’, het handelsverbond van noord- Europese steden dat vanaf de 13de eeuw probeert de veiligheid en rechten van kooplieden te waarborgen. De schotels komen namelijk al in de 11de eeuw voor, als ‘De Hanze’ nog niet in het leven geroepen is. Misschien heeft de Hanzebond wel bijgedragen aan de verspreiding van de schotels. Op de schotel komen engelen voor en er staan ondeugden op weergegeven, zoals de hoogmoed. Dergelijke schalen werden gebruikt bij het wassen van de handen.

Details

Afmetingen: Diam. 26,4 cm; H. 5,3; rand 2,6 cm
Materiaal: metaal ; brons
Periode: lmeb 1200-1300
Vindplaats: Nederland, Gelderland, Maasdriel, Heerewaarden, Maas
Verwerving: aankoop 1934 november
Inventarisnummer: e 1934/11.397

Relevante topstukken

Alle topstukken