Ulfbert

Nederland middeleeuwen

Op de kling van dit Vikingzwaard is aan beide zijden een naam geschreven: Ulfberht. Daarmee behoort het tot een beroemde groep middeleeuwse wapens, want zwaarden met deze naam zijn tot in Noorwegen en op de Balkan gevonden. Mogelijk gaat het om een atelier in het Rijnland, waar heel goede zwaarden werden gesmeed, die brede faam verwierven. Ulfberth werd daarom een merknaam. Als 'Rolex van de Middeleeuwen' werden ze ook nagemaakt. Het zwaard is in de jaren zestig van de vorige eeuw opgebaggerd uit de Schelde.

Details

Afmetingen: 98 x 20,2 cm, gew. 1026 gr. kling is 85 cm gevest is 13 cm
Materiaal: metaal ; ijzer
Periode: 975-1025 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zeeland, De Schelde
Verwerving: aankoop 2015 januari
Inventarisnummer: i 2015/1.1

Relevante topstukken

Alle topstukken