Restaurator organisch materiaal

Drs. Helbertijn Krudop
tel: +31 (0)71 5163 169
e-mail: h.krudop@rmo.nl

Studie

Helbertijn Krudop (1984) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze specialiseerde zich in toegepaste kunst en Oosterse invloeden in de kunstnijverheid. Hierna des minor en de master ‘Conservering en restauratie van cultureel erfgoed’ aan de Universiteit van Amsterdam, in de richting hout, meubelen en vergulde objecten. Deze opleiding sloot ze af met een tweejarig post-initieel traject. Daarin deed ze opdrachten voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Artis bibliotheek (UvA Bijzondere Collecties), de Lutherse diaconie Amsterdam en volgde ze stages bij Paleis Het Loo en het Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) in het Louvre.

Restauratiewerk museum

Sinds september 2014 werkt Helbertijn Krudop als restaurator bij het Rijksmuseum van Oudheden, waar ze verantwoordelijk is voor de organische materialen, zoals textiel, papyrus, leer, been en hout. Zelf werkt ze voornamelijk aan (beschilderd) hout en de Egyptische collectie in het bijzonder. Overkoepelende thema’s binnen recente onderzoeks- en restauratieprojecten zijn de restauratiegeschiedenis van de Egyptische collectie van het museum, oude restauratiematerialen en restauratie-ethiek door de jaren heen.

Belangrijkste onderzoeksprojecten

 • De mummiekist van Peftjaoeneith (AMM 5-e): aspecten van vervaardiging, restauratiegeschiedenis en restauratiemogelijkheden nu. De mummiekist van Peftjaoeneith is in 2015 gerestaureerd en nu te zien in de vaste tentoonstelling Egypte.
 • De cartonnage van Panesy (L.XII.3-c): onderzoek voorafgaand aan de behandeling voor de tentoonstelling Egypte, land van onsterfelijkheid (voorjaar-zomer 2016).
 • De kistenset van Chonsoeëmaä(cheroe): mummie, cartonnage en mummiekist. Onderzoek voorafgaand aan de geplande behandeling voor een langdurig bruikleen aan het Allard Pierson Museum (zomer 2017).

Representatieve tentoonstellingen

Aan deze tentoonstellingen was steeds een groot restauratie- of montageproject gekoppeld:

Helbertijn Krudop

Publicaties

 • 2018, ‘Stoeien met oude verf, was en lijm – Eerherstel voor Egyptische mummiekisten door nieuwe restauratiemethoden’ in: P. ter Keurs (ed.), Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Een geschiedenis van 200 jaar.
 • 2018, Archeologie magazine, ‘Chonsoeëmaä(cheroe) verenigd met haar mummiekist? Mummie en -kist onder de loep’
 • 2017, Archeologie magazine, ‘De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering in context’
 • 2017, RoMeO magazine, ‘De mummiekist van Peftjaoeneith: conservering in context’
 • 2017, Vatican Coffin Project, first results: Vocabulary conservation & restoration group, illustrations and contributions by H. Krudop.
 • 2013, H. Krudop, ‘De restauratie van een laat 19de -eeuwse Neogrec juwelenkast uit de collectie van Paleis Het Loo’, in: Neostijlen in het interieur 1850-1900: Pierre Cuypers en tijdgenoten, Stichting Ebenist Handelingen 10e Nationale Symposium Hout- en meubelrestauratie

Congressen en lezingen

 • 2017, presentatie: Stichting Ebenist 12de nationale symposium, ‘Van schemel tot zitzak: de stoel ontleed’, Amsterdam
 • 2017, ‘Conservation in context: the Coffin of Peftjauneith’, 2nd Vatican Coffin Conference, Rome
 • 2016, ‘Wat doen mummies in het museum?’, College MuseumJeugdUniversiteit RMO
 • 2016, ‘Van kleitablet tot kartonnage: restauratie in het Rijksmuseum van Oudheden’, Boekbinderij Papyrus, Leiden
 • 2015, ‘An introduction to conservation and restoration of cultural heritage’ en ‘Practical handling of museum objects at the National Museum of Antiquities’, Museum course – Department of Antiquities, Amman, Jordanië
 • 2014 – 2019,  Gastdocent Minor en Master Conservation and Restoration of cultural heritage, Universiteit van Amsterdam
 • 2013, poster: Stichting Ebenist 10e nationale symposium, ‘Neostijlen in het interieur 1850-1900: Pierre Cuypers en tijdgenoten, Amsterdam