Aardewerken huismodel

Oude Nabije Oosten

Oorspronkelijk had dit miniatuurgebouw een langwerpige getrapte vorm. De benedenverdieping omvatte twee kamers naast elkaar, de bovenverdieping daarentegen slechts één kamer. Het meest in het oog springend is de versiering van de buitenmuren, met de rijen knoppen. Aan weerszijden van de deur zijn sterk gestileerde vogels weergegeven, terwijl aan de bovenzijde twee stieren of rammen tegenover elkaar zijn geplaatst. Dit soort modellen dienden vaak als huisaltaartjes in woningen. In het huisje stond een schaaltje met wierook, waarvan de geur door open dueren en vensters naar buiten drong. Op het dak lagen offergaven zoals een ramskop of brood.

Details

Afmetingen: L. 38 cm, B. 31 cm, H. 32 cm
Materiaal: aardewerk
Periode: Late Bronstijd 1400-1300 v.Chr.
Vindplaats: Syrië
Verwerving: aankoop 1990 december
Inventarisnummer: B 1990/12.1

Relevante topstukken

Alle topstukken