Steen met de oudste tekening van Nederland

Nederland prehistorie

De 'steen van Linne' werd in 1997 in de Roerstreek ontdekt op een vindplaats uit het laatpaleolithicum. Gelegen op een verhoging in de oude dalvlakte van de rivier de Roer bood deze plek een ideale kampplaats voor de jagers en verzamelaars van de zogenaamde Federmessercultuur. Ze vervaardigden hier werktuigen en repareerden hun jachtgereedschap. Daarbij maakten ze gebruik van deze steen om vuursteen te bewerken. Bijzonder is dat de steen aan één zijde gegraveerd is. Er is een driehoek te zien met daarin een patroon van lijnen. Over de betekenis ervan tast men in het duister. Misschien is het een vruchtbaarheidssymbool, een tent, of anders een eigendomskenmerk.

Details

Afmetingen: 9 x 5,5 cm
Materiaal: steen
Periode: prehistorie 10000 v.Chr.
Vindplaats: Nederland, Limburg, Maasgouw, Linne
Verwerving: opgraving RMO 1997
Inventarisnummer: l 1997/9.23.00/112.25 A

Relevante topstukken

Alle topstukken