Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Hanger van berentand

Nederland prehistorie

Ten zuiden van het estuarium van de Rijn en de Maas lag meer dan vijfduizend jaar geleden een nat veengebied. Er stroomde een vijftig meter brede getijdekreek en daarlangs lagen verschillende kampementjes. De oever werd driehonderd jaar lang vooral in de zomer bewoond door mensen van de 'Vlaardingencultuur'. Ze bouwden er hutjes, bewerkten vuursteen en maakten aardewerk. Vondsten van doorboorde berentanden en -schedels wijzen er mogelijk op dat beren werden vereerd. Men jaagde en viste, maar er werd ook vee gehouden en er is zelfs graan gevonden. Die combinatie van boerenbestaan met jagen en verzamelen is in dit natte gebied nog lang volgehouden.

Details

Afmetingen: L. 8,8 cm
Materiaal: organisch ; tand
Periode: prehistorie 3600-2500 v.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zuid-Holland, Nissewaard, Hekelingen, I
Verwerving: Opgravingen ROB o.l.v. Dr. P.J.R. Modderman op een Vlaardingen-cultuur nederzetting te Hekelingen van 10-07 tot 4-08-1950. Put A, uit vlak III, 2.20-2.35 m NAP. Terrein ontdekt in maart 1949 door de karteerder P. Sonneveld van de Stichting voor Bodemkartering, tijdens de inspectie van de bij het uitgraven van sloten uitgeworpen grond. Overgedragen aan het museum op een tijdstip vóór 1965.
Inventarisnummer: h 1978/1.5c

Relevante topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons: