Hanger van berentand

Nederland prehistorie

Ten zuiden van het estuarium van de Rijn en de Maas lag meer dan vijfduizend jaar geleden een nat veengebied. Er stroomde een vijftig meter brede getijdekreek en daarlangs lagen verschillende kampementjes. De oever werd driehonderd jaar lang vooral in de zomer bewoond door mensen van de 'Vlaardingencultuur'. Ze bouwden er hutjes, bewerkten vuursteen en maakten aardewerk. Vondsten van doorboorde berentanden en -schedels wijzen er mogelijk op dat beren werden vereerd. Men jaagde en viste, maar er werd ook vee gehouden en er is zelfs graan gevonden. Die combinatie van boerenbestaan met jagen en verzamelen is in dit natte gebied nog lang volgehouden.

Details

Afmetingen: L. 8,8 cm
Materiaal: organisch ; tand
Periode: prehistorie 3600-2500 v.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zuid-Holland, Nissewaard, Hekelingen, I
Verwerving: overdracht 1978 januari
Inventarisnummer: h 1978/1.5c

Relevante topstukken

Alle topstukken