Drinkbeker met erotische decoratie in reliëf

Klassieke oudheid

Kleine aardewerken drinkbeker met decoratie in reliëf. Lage konische voet, met daarop uitlopend vaaslichaam. Mond buigt iets terug en gaat over in een licht overkragende lip. De klei is oranje-geel met veel mica. Mogelijk is het stuk beschilderd geweest, getuige enkele minieme kleurresten. De decoratie bestaat uit twee symplegma-groepen, op beide zijden. De groepen worden gescheiden door twee grote wingerdbladen, die de Dionysische sfeer van het stuk versterken. Het blad wijst links omhoog. Duidelijk uitgewerkt zijn de steel en de centrale nerven. De twee erotische groepen zijn als volgt te omschrijven: Groep 1 bestaat uit twee mannen tijdens de liefdesdaad. Beiden zijn in sterk archaïserende stijl weergegeven met volle baarden. In het haar linten of kransen, die wijzen op een symposiastische context. De onderste man ligt op zijn buik, steunend op zijn ellebogen, de handen in een vuist. Zijn opgerichte phallus duidt op sexuele opwinding. Hij wordt a tergo gepenetreerd door een tweede man, die hem om het middel vasthoudt. Het gezicht van deze tweede man gaat gedeeltelijk schuil achter het hoofd van zijn liefdespartner. Groep 2 bestaat opnieuw uit twee (dezelfde?) mannen, met baarden en kransen in het haar. De houding is nu anders: de ene man hurkt en steunt op knieën en vuisten. Zijn mond is licht geopend in opwinding. Hij wordt a tergo gepenetreerd door een tweede, staande man die hem bij het middel vasthoudt. Het meubelstuk waarop de knielende man steunt is niet weergegeven. Mogelijk was dit in verf uitgebeeld en thans verloren. De reliëfs zijn in grote mate gedetailleerd in weergave van haardracht en gezichtsuitdrukking.

Details

Afmetingen: 6,5 x 7 cm (2 9/16in.) voet: 3 cm (1 3/16in.)
Materiaal: aardewerk
Periode: Grieks; archaïsche periode 550-500 v.Chr.
Vindplaats: onbekend, onbekend, onbekend, onbekend
Verwerving: aankoop 2002 maart
Inventarisnummer: K 2002/3.1

Relevante topstukken

Alle topstukken