Mijlpaal

Nederland middeleeuwen

Mijlpalen staan op gezette afstanden langs alle Romeinse wegen. Zij geven het aantal mijlen aan tot de volgende plaats. De inscriptie roemt voornamelijk de heersende keizer. De tekst van deze mijlpaal is in later tijd (16e eeuw?) overgebeiteld. De tekst luidt: 'Aan keizer Marcus Aurelius Antoninus, opperheerser, hogepriester, voor de 16e maal volkstribuun, voor de 3e maal consul, en aan keizer Lucius Aurelius Verus, opperheerser, voor de 2e maal volkstribuun, voor de 2e maal consul. Vanaf het Municipium Aelium van de Cananefaten (= Voorburg) 12 (of 7) mijlen.' Verspreid over het gehele Romeinse rijk stonden op regelmatige afstanden mijlpalen langs de wegen. De afstand tot de dichtstbijzijnde grotere plaats stond erop aangegeven. Het grootste deel van de inscriptie wordt doorgaans ingenomen door de namen en titels van de keizer die de mijlpaal heeft laten plaatsen. Deze kalkstenen mijlpaal is rond het jaar 1500 gevonden bij Monster of Naaldwijk. Hij is overlangs gespleten, waardoor de tekst beschadigd is. De tekst luidt: ‘Aan keizer Marcus Aurelius Antoninus, opperheerser, hogepriester, voor de zestiende maal volkstribuun, voor de derde maal consul, en aan keizer Lucius Aurelius Verus, opperheerser, voor de tweede maal volkstribuun, voor de tweede maal consul. Vanaf Municipium Aelium Cananefatium 12 (of 7) mijlen.’ De mijlpaal is dus geplaatst in 162 na Chr. onder het keizerschap van Marcus Aurelius en Lucius Verus. Municipium Aelium Cananefatium is de officiële naam van Forum Hadriani, de hoofdstad van de Cananefaten, gelegen in het huidige Voorburg.

Details

Afmetingen: H. 205 cm
Materiaal: steen ; kalksteen
Periode: romeins 162-162 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zuid-Holland, Westland, Monster
Verwerving: schenking 1838 april
Inventarisnummer: vdH 1

Relevante topstukken

Alle topstukken