Een kleine tentoonstelling met bijzondere invalshoek

(uitsluitend online te zien)

door:

Jasper de Bruin, conservator collectie Nederland in de Romeinse tijd

Stenen kisten met een deksel

In 1920 werden bij werkzaamheden aan de Voskuilenweg in Heerlen vier grote stenen kisten gevonden. Ze waren afgedekt met grote, platte stenen deksels. Het bleek om een Romeinse begraving uit de tweede eeuw na Chr. te gaan. Twee van de kisten sprongen eruit door de rijke inhoud. De inhoud van de eerste kist is bekend onder wetenschappers en liefhebbers. Het gaat om een collectie glaswerk, een bijzonder gouden flaconnetje en de resten van een met brons beslagen houten kistje. De vondsten uit de tweede kist zijn echter nooit eerder uitgebreid op een rijtje gezet. Deze pop-up tentoonstelling brengt daar verandering in.

Bijzondere voorwerpen uit de tweede kist

In de tweede kist zat een aantal bijzondere voorwerpen, die erop wijzen dat de dode een voorname vrouw moet zijn geweest. Ze droeg bijvoorbeeld een met gouddraad doorregen band en gouden sieraden. Verder bezat ze een fraaie collectie barnstenen voorwerpen. In het graf stonden ook een olielampje en twee glazen flessen, waarvan er een gebruikt werd om parfum in te bewaren. Tenslotte bevatte het graf een uitzonderlijk, dennenhouten kistje, beslagen met platen van schildpaddenschild en voorzien van een bronzen schuifslotje. Met deze voorname bezittingen zal de dame in het Romeinse Heerlen het nodige opzien gebaard hebben.

De inhoud van een Romeinse grafkist

Tik of klik op de voorwerpen voor meer informatie.

Alle getoonde objecten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden, tenzij anders aangegeven.
Bekijk nog meer web-exposities