Een kleine tentoonstelling met bijzondere invalshoek

(uitsluitend online te zien)

door:

Natalie Mez, stagiaire collectie oude Nabije Oosten

onder auspiciën van
David Kertai, conservator collectie oude Nabije Oosten

Tussen de bergen van Luristan

In het majestueuze Zagros-gebergte dat Irak en Iran scheidt, ligt de Iraanse provincie Luristan. Het landschap wordt gekenmerkt door massieve bergketens en uitgestrekte weiden. De valleien lijken ver weg van de bewoonde wereld, maar tijdens de late bronstijd en vroege ijzertijd (13de tot 6de eeuw v.Chr.) lag de regio te midden van grote rijken: Assyrië en Babylonië in Irak en Elam in Iran.

Hoog te paard zitten

Paarden maken al duizenden jaren deel uit van menselijke samenlevingen en zijn onlosmakelijk verbonden met Luristan. De bewoners van de regio waren befaamd vanwege hun paarden en hun rijkunst: een belangrijke bron van rijkdom, dat hen veel aanzien gaf in de omringende koninkrijken.

Begraven oorsprong

De status die het bezit van paarden gaf, is weerspiegeld in de kunst en materiële cultuur van de voormalige bewoners van Luristan. Het blijft echter lastig om een goed beeld te krijgen van het dagelijks leven van deze mensen, omdat er nauwelijks nederzettingen zijn teruggevonden en opgegraven. De informatie die we hebben, komt grotendeels uit graven. Daarin worden voornamelijk gereedschappen, wapens, rituele voorwerpen en paardentuig gevonden. De vondsten laten zien dat in de regio bekwame ambachtslieden woonden die grote hoeveelheden prachtig aardewerk en metalen voorwerpen produceerden.

Bron van rijkdom en aanzien in het oude Nabije Oosten

Tik of klik op de voorwerpen voor meer informatie.

Alle getoonde objecten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden, tenzij anders aangegeven.
Bekijk nog meer web-exposities